ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

ICD9

kod

Nazwa

00.18Wlew lub wstrzyknięcie czynników immunosupresyjnych
00.233Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń obwodowych
00.9Inne procedury i zabiegi
00.94Zabieg wykonany techniką endoskopową/ laparoskopową
03.311Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
04.13Elektroneurografia
23.0105Konsultacja specjalistyczna
39.951Hemodializa
43.11Przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG]
44.13Gastroskopia – inna
44.16Gastroskopia diagnostyczna
44.161Gastroskopia diagnostyczna z testem ureazowym
44.162Gastroskopia diagnostyczna z biopsją
45.239Kolonoskopia – inne
83.21Biopsja tkanek miękkich
87.03Komputerowa tomografia głowy i/ lub szyi
87.030TK głowy bez kontrastu
87.031TK głowy bez kontrastu i z kontrastem
87.032TK głowy bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.033TK tętnic głowy i szyi
87.035TK twarzoczaszki bez kontrastu i z kontrastem
87.036TK szyi bez kontrastu
87.037TK szyi bez kontrastu i z kontrastem
87.038TK szyi bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.049TK głowy z kontrastem
87.1Inne badania rtg twarzy, głowy i szyi
87.16Inne zdjęcie rentgenowskie kości twarzy
87.164RTG zatok nosa
87.165RTG nosa
87.171RTG czaszki w projekcji bocznej
87.176RTG czaszki przeglądowe
87.2Badanie rtg kręgosłupa
87.22Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego
87.221RTG kręgosłupa odcinka szyjnego przeglądowe
87.222RTG kręgosłupa odcinka szyjnego celowane lub czynnościowe
87.23Zdjęcie RTG kręgosłupa piersiowego
87.231RTG kręgosłupa odcinka piersiowego
87.24Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
87.241RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego przeglądowe
87.29Zdjęcie rtg kręgosłupa – inne
87.3Badanie rtg tkanek miękkich klatki piersiowej
87.4Inne badania rtg klatki piersiowej
87.41Komputerowa tomografia (TK) klatki piersiowej
87.410TK klatki piersiowej bez kontrastu
87.411TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem
87.412TK klatki piersiowej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.42Tomografia klatki piersiowej – inne
87.431RTG żeber
87.44Rutynowe zdjęcie RTG klatki piersiowej
87.441RTG płuc inne
87.49Inne zdjęcie RTG klatki piersiowej
87.64Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego
87.65Badanie RTG jelit – inne
87.69Inne zdjęcie RTG przewodu pokarmowego
87.699RTG przewodu pokarmowego – inne
88.01Komputerowa tomografia brzucha
88.010TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
88.011TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
88.012TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
88.013TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta)
88.1Inne badania rtg brzucha
88.11Zdjęcie RTG miednicy
88.110RTG miednicy przeglądowe
88.191RTG jamy brzusznej przeglądowe
88.2Badanie rtg kości kończyn i miednicy
88.21Zdjęcie RTG kości barku i ramienia
88.22Zdjęcie RTG kości łokcia/przedramienia
88.23Zdjęcie RTG nadgarstka/dłoni
88.26Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra – inne
88.27Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia
88.28Zdjęcie RTG kostki/stopy
88.29Zdjęcie RTG kości kończyny dolnej – inne
88.339RTG układu kostnego – nieokreślone inaczej
88.38Tomografia komputerowa – inne
88.383TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu
88.384TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu i z kontrastem
88.387TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu
88.388TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu i z kontrastem
88.389Inna TK z kontrastem
88.39Zdjęcie RTG – inne
88.7Diagnostyczna ultrasonografia
88.71Diagnostyka ultrasonograficzna głowy/szyi
88.713USG tarczycy i przytarczyc
88.714USG naczyń szyi doppler
88.716USG przezczaszkowa doppler
88.717USG ślinianek
88.721Echokardiografia
88.722Echokardiografia przezprzełykowa
88.734USG jamy opłucnej
88.75Diagnostyka ultrasonograficzna układu moczowego
88.752USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
88.76Diagnostyka ultrasonograficzna brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.761USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.764USG transwaginalne
88.769USG brzucha inne
88.771Badanie USG zakrzepicy żył głębokich
88.776USG naczyń kończyn górnych – doppler
88.777USG naczyń kończyn dolnych – doppler
88.79Inna diagnostyczna ultrasonografia
88.791USG wielomiejscowe
88.793USG kończyn górnych lub dolnych
88.795USG stawów łokciowych
88.799USG moszny w tym jąder i najądrzy
88.900RM głowy bez kontrastu
88.901RM głowy bez kontrastu i z kontrastem
88.91Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu
88.911RM mózgu i pnia mózgu bez kontrastu
88.912RM mózgu i pnia mózgu bez kontrastu i z kontrastem
88.913Badanie czynnościowe mózgu RM
88.93Rezonans magnetyczny kanału kręgowego
88.931RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu
88.932RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu
88.933RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu
88.936RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu i z kontrastem
88.937RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu i z kontrastem
88.938RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu i z kontrastem
88.97Rezonans magnetyczny innych okolic i miejsc nieokreślonych
88.970Spektroskopia RM
88.977Angiografia bez kontrastu RM
89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta
89.13Badanie neurologiczne
89.14Elektroencefalografia
89.141Elektroencefalografia (EEG)
89.142Holter EEG
89.152Somatosensoryczne potencjały wywołane (SEP)
89.192Video EEG
89.394Elektromiografia
89.396Badanie przewodnictwa nerwowego
89.501Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) Holter RR
89.502Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) Holter EKG
89.52Elektrokardiogram
89.541Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
90.59Mikroskopowe badanie krwi – inne badania mikroskopowe
93.86Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
93.9Respiratoroterapia
94.0Badanie psychologiczne i testy
94.09Psychologiczna ocena stanu psychicznego – inne niż wymienione
94.1Wywiady psychiatryczne, konsultacje i oceny
94.11Psychiatryczna ocena stanu psychicznego
94.111Kliniczno-psychiatryczna ocena stanu psychicznego
94.131Wywiad przed przyjęciem na leczenie
95.05Badanie pola widzenia (perymetria)
95.23Zapis wzrokowego potencjału wzbudzonego (wzrokowe potencjały wywołane VEP, VER)
95.47Badanie słuchu – inne
96.71Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną
99.04Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
99.07Przetoczenie osocza – inne
99.1Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej
99.102Podanie leku trombolitycznego drugiej generacji
99.14Wstrzyknięcie gammaglobulin
99.71Plazmafereza lecznicza
99.87Żywienie dojelitowe