Wykaz osób kierujących Oddziałem

Lekarz Kierujący Oddziałem
dr hab.n.med. Izabela DOMITRZ
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem

– Oddział Neurologiczny

Dr Grażyna Makowska
Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem

– Oddział Udarowy

Lek. Michał Białobrzewski
Specjalizacja: Neurologia
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Aneta Kucińska – Faron

Informacje dotyczące oddziału

Pełna nazwa jednostki 

 Oddział Neurologiczny

 Oddział Udarowy

Kliniczny Oddział Neurologiczny – Oddział Udarowy,
Klinika Neurologii II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Telefon kontaktowy Sekretariat:

 • 22 56-90-239
Informacje ogólne Lokalizacja:

  • Budynek głowny, Pawilon C (skrzydło po lewej stronie), piętro III

 Podjednostki działające w strtukturze oddziału:

  • Oddział Neurologiczny
  • Oddział Udarowy

 Liczba łóżek:

  • Oddział Neurologii – 22 łóżka
  • Oddział Udarowy – 25 łóżek

1 sala jednoosobowa

1 sala dwuosobowa

4 sale trzyosobowe

8 sal czteroosobowych

 Liczba łóżek intensywnego nadzoru:

 • Oddział Neurologii – 1 łóżko
 • Oddział Udarowy – 4 łóżka

 Udogodnienia dla Pacjentów:

W Oddziale:

   • Sale wyposażone w węzeł sanitarny;
   • Łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
   • Sprzęt rehabilitacyjny dla pacjentów;
   • TV (Płatne);

Na terenie Szpitala:

   • Punkty gastronomiczne;
   • Punkty sprzedaży detalicznej.
Szczegółowe wymagania dotyczące odwiedzin 

Ze względu na komfort i bezpieczeństwo pacjentów wskazane są odwiedziny nie więcej niż dwóch osób jednocześnie. Pod rozwagę podajemy obecność podczas odwiedzin dzieci do 10 roku życia z uwagi na bezpieczeństwo epidemiologiczne zarówno pacjentów jak i dziecka. Ze względu na organizację pracy oddziału najodpowiedniejsze są godziny popołudniowe.

Odwiedzający mają obowiązek opuszczenia sali chorych przy wszelkich czynnościach wykonywanych przy pacjentach w ramach świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych oraz pozostawiania okryć wierzchnić poza Oddziałem.

 

Godziny udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentów. 

Informacje udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1400 osobiście przez lekarza prowadzącego. W sprawach nagłych informacji udziela lekarz dyżurny.

Nie udzielamy informacji telefonicznie.

 

Wykaz i godziny pracy Poradni 

 Poradnia neurologiczna:

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1400-18000900-13000900-1300

 

Wiodące zainteresowania kliniczne jednostki
 • Udary mózgu;
 • Stwardnienie rozsiane;
 • Padaczka;
 • Ból neuropatyczny;
 • Bóle głowy.
Nagrody, wyróżnienia, certyfikaty Certyfikaty:

 • Dr Joanna Cegielska PTNK EMG/86 PW/41;
 • Mgr Lidia Bińkowska PTNK EEG/67, EMG/4, PW 3;
 • Technik Małgorzata Kłusek PTNK EEG/2008, WIHiE FT, NR 4151/2013.
Działalność naukowa i dydaktyczna Działalność dydaktyczna:

 • Zajęcia dydaktyczne obejmujące różne aspekty chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego dla studentów:
  1. medycyny (oddział polsko i anglojęzyczny),
  2. fizjoterapii II i III rok studiów I stopnia,
  3. fizjoterapii: I i II rok studiów II stopnia,
  4. studiów doktoranckich.
 • Prowadzenie praktyk studenckich.
 • Prowadzenie nauczania podyplomowego w trakcie staży specjalizacyjnych.

 Działalność naukowa:

 • Badania zaburzeń neuroendokrynnych i metabolicznych  w udarach mózgu.
 • Badania korelacji  kliniczno – elektrofizjologiczno –genetycznych w wybranych neuropatiach dziedzicznych.
 • Badania markerów uszkodzenia mózgu i ich korelacji ze stanem klinicznym w udarach mózgu.
 • Badania stężenia insulinoopornego czynnika wzrostu jako czynnika prognostycznego w ostrych incydentach niedokrwiennych mózgu.
 • Badanie nowych czynników ryzyka w udarach mózgu.
 • Badanie czynników neuroprotekcyjnych i neuromodulujących w stwardnieniu rozsianym.
 • Badania przydatności różnych metod badań neurofizjologicznych w ocenie uszkodzenia korzeni rdzeniowych u pacjentów z dyskopatią w przebiegu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.
 • Ocena zaburzeń równowagi z wykorzystaniem platformy stabilometrycznej i metod klinimetrycznych w różnych chorobach ośrodkowego i obwodowego  układu nerwowego.
 • Badanie efektywności metod terapii manualnej u pacjentów z samoistnymi bólami głowy i położeniowymi zawrotami głowy.
 • Ocena skuteczności wybranych metod fizjoterapeutycznych w leczeniu porażeń nerwu twarzowego w przebiegu udarów mózgu.
 • Postępy rehabilitacji ruchowej pacjentów z afazją w przebiegu udarów mózgu.
 • Badania porównawcze wyników rehabilitacji zaburzeń chodu u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu o różnej lokalizacji.
 • Analiza walidacyjna polskiej wersji skali MFM u pacjentów z chorobami nerwowo-mięsniowymi z odniesieniem do innych metod klinometrycznych.
 • Badania przydatności różnych metod fizjoterapeutycznych we wczesnym etapie leczenia ogniskowych uszkodzeń OUN w przebiegu udaru mózgu.
Informacje dla studentów /stażystów /rezydentów
 •  Koło naukowe dla studentów medycyny;
 • Koło naukowe dla studentów fizjoterapii;
 • Możliwość odbywania praktyk studenckich.
Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale Zakres udzielanych świadczeń