Wykaz osób kierujących Oddziałem

Ordynator
Prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Specjalizacja: pediatria, onkologia i hematologia dziecięca
Zastępca Ordynatora
Lek. Jerzy Wojtak
Specjalizacja: specjalista II stopnia w zakresie pediatrii
Pielęgniarka Oddziałowa
Mgr Ewa Ławniczak
Specjalizacja: pielęgniarstwo pediatryczne

Informacje dotyczące oddziału

Pełna nazwa jednostki 

 Oddział Pediatryczny

Kliniczny Oddział Pediatryczny

 

Kontakt Sekretariat:

 SOR pediatryczny:

 • Tel: 22 56-90-521.
Informacje ogólne Lokalizacja:

  • Budynek Główny, Pawilon A i B (skrzydło po lewej stronie), piętro I

 Podjednostki działające w strtukturze oddziału:

  • Pracownia polisomnografii, EEG, USG, ECHO

 Liczba łóżek:

  • 32 łóżka + 1 dostawka

4 sale jednoosobowe (izolatki),

8 sal dwuosobowych,

3 sale trzyosobowe

1 sala czteroosobowa

 Liczba łóżek intensywnego nadzoru:

  • 1 łóżko

 Udogodnienia dla Pacjentów:

W Oddziale:

   • TV (płatne);
   • Łazienka w prawie każdej sali;
   • Łazienka oraz pokój socjalny z zapleczem kuchennym dla rodziców;
   • W salach rozkładana kanapa dla rodziców;
   • W szpitalu działa Zespół Szkół Specjalnych nr 93 (Dyrektor – Pani mgr Anna Prokopowicz tel. 22 56-90-449).

Na terenie Szpitala:

   • Punkty gastronomiczne;
   • Punkty sprzedaży detalicznej.
Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęć planowych
 • Skierowanie do szpitala od lekarza z poradni rejonowej lub specjalistycznej
 • Polisomnografia: zapisy telefoniczne w sekretariacie Klinicznego Oddziału Pediatrycznego, w dni powszednie, w godz. 8:00-14:00 nr tel. 22 56-90-270
 • Przy przyjęciu ze skierowaniem z poradni hematologii dziecięcej i nefrologii dziecięcej, mieszczącej się na terenie szpitala, proszę zastosować się do zaleceń lekarza
Szczegółowe wymagania dotyczące odwiedzinRodzice / opiekunowie mogą stale przebywać z dziećmi. Prosimy o uszanowanie praw innych pacjentów.

Oddział pracuje zgodnie z konwencją Praw Dziecka.

Odwiedzający mają obowiązek opuszczenia sali chorych przy wszelkich czynnościach wykonywanych przy pacjentach w ramach świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych oraz pozostawiania okryć wierzchnich poza Oddziałem.

Informacje o stanie zdrowia pacjentów.Informacje udzielane są osobom upoważnionym przez pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lekarza prowadzącego leczenie. Poza godzinami pracy lekarza prowadzącego leczenie oraz w weekendy informacji udziela lekarz dyżurny.
Godziny pobierania materiału do badań
 • Badania pobierane są całą dobę. W godzinach 700 – 1435 przez pielęgniarki gabinetu zabiegowego. Ze względu na konieczność transportu krwi na badania do innych laboratoriów badania pobierane są najczęściej do godz. 1100.
 • Badania radiologiczne, usg wykonywane są całodobowo.
 • Badanie usg przez specjalistów radiologii dziecięcej wykonywane są w określonych dniach i godzinach. Informacje można uzyskać u pielęgniarek u/lub lekarzy.
 • Badanie eeg wykonywane są w określonych dniach i godzinach. Informacje można uzyskać u pielęgniarek u/lub lekarzy.
Wykaz i godziny pracy Poradni 

Poradnia Hematologiczna

 Poniedziałek  Wtorek     Środa   Czwartek    Piątek
 0800-1200   1400-1800   0800-1200

Poradnia Nefrologiczna

  Poniedziałek  Wtorek     Środa  Czwartek   Piątek
   0900-1200  1200-1600  1500-1900

 

Wiodące zainteresowania kliniczne jednostki Wiodące zainteresowania Oddziału Pediatrycznego dotyczą:

 • Niedokrwistości,
 • Zakażeń układu moczowego,
 • Zapalenia oskrzeli i płuc,
 • Niedoboru witaminy D3,
 • Zaburzenia oddychania w czasie snu.

W Oddziale Pediatrycznym, który jest siedzibą Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, powadzone są badania dotyczące:

 • Hiponatremii, stężenia kopeptyny i rozpuszczalnego receptora dla urokinazowego aktywatora plazminogenu, a pozaszpitalne zapalenia płuc u dzieci – studia doktoranckie;
 • Profilu genetycznego biegunek rotawirusowych u dzieci hospitalizowanych – studia doktoranckie;
 • Epidemiologii pozaszpitalnych zakażeń dolnych dróg oddechowych u dzieci hospitalizowanych;
 • Niedokrwistości z niedobory żelaza u dzieci;
 • Talasemii (przy współpracy z Zakładem Genetyki Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Zakładem Immunohematologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego);
 • Leczenia ludzką rekombinowaną erytropoetyną z powodu niedokrwistości u niemowląt;
 • Stężenie lipokaliny związanej z żelatynazą neutrofili (NGAL) w surowicy u dzieci po zakażeniu układu moczowego;
 • Niedobrom witaminy D3 u dzieci;
 • Przydatności oznaczania CRP i prokalcytoniny w rozpoznawaniu  zakażeń oraz monitorowaniu skuteczności i czasu leczenia  u dzieci w pierwszych trzech latach życia;
 • Wpływu adenotomii u dzieci z przerostem migdałka gardłowego na wyniki badania polisomnograficznego.
Świadczenia medyczne wyróżniające jednostkę na tle podobnych oddziałów na Mazowszu
 • Na oddział przyjmowane są dzieci w wieku 0 – 18 lat, gdzie prowadzona jest diagnostyka i leczenie;
 • Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie chorób układu krwiotwórczego (niedokrwistości, mikrocytozy, diagnostykę genetyczną talasemii, powiększenia węzłów chłonnych);
 • Oddział prowadzi diagnostykę chorób układu moczowego takich jak wady wrodzone, zakażenia, moczenie nocne, kamica układu moczowego, białkomocz, krwinkomocz; wykonywana jest cystografia i scyntygrafia nerek;
 • Oddział posiada pracownię polisomnografii dla dzieci, prowadzi diagnostykę zaburzeń oddychania w czasie snu (bezdech senny);
 • Oddział stosuje leczenie fibrynolityczne w leczeniu pleuropneumonii z zastosowaniem drenażu opłucnej;
 • Pacjenci hospitalizowani mają możliwość konsultacji hematologicznej, nefrologicznej, kardiologicznej; jest możliwość wykonania badania echokardiograficzne, Holter’a ciśnieniowego (ABPM), elektrokardiogramu;
 • W oddziale wykonywane jest badanie ultrasonografii (usg) i elektroencefalografii (EEG);
 • Po zakończeniu hospitalizacji pacjenci mają możliwość kontynuowania opieki specjalistycznej w poradniach hematologicznej i nefrologicznej.
Współpraca z innymi ośrodkami
 • Szpitale Kliniczne na całym Mazowszu;
 • Jednostki Diagnostyczno – Lecznicze.

W przypadku konieczności hospitalizacji pacjenta w innym oddziale umawiane jest indywidualne przyjęcie dziecka, które przekazane jest transportem medycznym.

Realizacja Programów Profilaktycznych, Terapeutycznych 

W oddziale nie ma programów profilaktycznych i terapeutycznych. Każdy pacjent jest diagnozowany całościowo. Zlecenia lekarskie przy wypisie z oddziału zawierają zawsze wskazania dotyczące profilaktyki, żywienia z uwzględnieniem suplementacji witaminami, szczepień oraz profilaktyki próchnicy.

 

Linki zewnętrzne odnoszące do działalności oddziału.

Fundacja, założona we wrześniu 2008 roku, jest Organizacją Użytku Publicznego wpisana pod numerem KRS 0000315450. Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, która jest realizowana poprzez wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi pediatrii, świadczenie pomocy chorym dzieciom, w szczególności dzieciom hospitalizowanym oraz prowadzenie i wspierani programów profilaktycznych dla dzieci zdrowych i ich rodziców.

Fundacja Rozwoju Pediatrii zakupiła dla Klinicznego Oddziału Pediatrycznego kardiomonitor, ciśnieniomierz automatyczny, pulsoksymetry, wagę dla niemowląt, aparat do szybkiego oznaczenia stężenia CRP.

Nagrody, wyróżnienia, certyfikaty Odznaczenia:

 Nagrody Naukowe:

 • Nagroda zespołowa dla Kliniki Pediatrii III stopnia za osiągnięcia naukowe (2011);
 • Nagroda indywidualna III stopnia dla Profesor Teresy Jackowskiej za osiągnięcia naukowe (2009).

 Nagrody Dydaktyczne:

 • Nagroda indywidualna II stopnia dla Profesor Teresy Jackowskiej za osiągnięcia dydaktyczne (2012);
 • Nagroda indywidualna II stopnia dla Profesor Teresy Jackowskiej za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne (2010).

 Inne:

 • Dyplom Uznania Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego dla lek. Piotra Hartmanna (czerwiec 2011);
 • Wyróżnienie podczas Konferencja Instytutu Psychologii Zdrowia „Złoty telefon 2010” dla lek. Piotra Hartmanna przyznawane przez Pogotowie „Niebieska Linia” (listopad 2010).
Działalność naukowa i dydaktyczna jednostki organizacyjnejZespół Oddziału Pediatrycznego opublikował w ostatnich 3 latach: 5 rozdziałów w książkach, 6 prac oryginalnych i 22 prac dydaktycznych.

ROZDZIAŁY W KSIĄŻCE

 1. Jackowska TŻelazo, Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców. Jak dbać o rozwój, pielęgnować i zapobiegać chorobom; Chybicka A, Dobrzańska A, Szczapa J, Wysocki J (red.), Medycyna Praktyczna, Wydanie II uzupełnione i zaktualizowane, 2012: 172-174;
 2. Jackowska T: Szczepienie przeciwko ospie wietrznej, Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców. Jak dbać o rozwój, pielęgnować i zapobiegać chorobom; Chybicka A, Dobrzańska A, Szczapa J, Wysocki J (red.), Medycyna Praktyczna, Wydanie II uzupełnione i zaktualizowane, 2012: 254-258;
 3. Grygalewicz J: O pieluszkach i wszystkim, co w nie wsiąka, Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców. Jak dbać o rozwój, pielęgnować i zapobiegać chorobom; Chybicka A, Dobrzańska A, Szczapa J, Wysocki J (red.), Medycyna Praktyczna, Wydanie II uzupełnione i zaktualizowane, 2012: 53-55;
 4. Grygalewicz J: Jak ubierać małe dziecko, Pierwsze 2 lata życia dziecka.Przewodnik dla rodziców. Jak dbać o rozwój, pielęgnować i zapobiegać chorobom; Chybicka A, Dobrzańska A, Szczapa J, Wysocki J (red.), Medycyna Praktyczna, Wydanie II uzupełnione i zaktualizowane, 2012: 67-69;
 5. Grygalewicz J: Spacery, podróże i wizyty, Pierwsze 2 lata życia dziecka.Przewodnik dla rodziców. Jak dbać o rozwój, pielęgnować i zapobiegać chorobom; Chybicka A, Dobrzańska A, Szczapa J, Wysocki J (red.), Medycyna Praktyczna, Wydanie II uzupełnione i zaktualizowane, 2012: 70-80.

PRACE ORYGINALNE

 1. Wrotek A, JackowskaT, Pawlik K: Soluble Urokinase Plasminogen Activator Receptor: An Indicator of Pneumonia Severity in Children, Neuropathology of Respiration, Advances in Experimental Medicine and Biology, 2014;
 2. Wrotek A, JackowskaT, Pawlik K: Sodium and copeptin levels in children with community-acquired pneumonia, Neuropathology of Respiration, Advances in Experimental Medicine and Biology, 2014;
 3. Jackowska T, Załęska-Ponganis J, Dziurda D. Invasive pneumococcal bacteraemia in a 9-year-old-boy caused by serotype 1:  Course, treatment and costs. Adv Exp Med Biol: Respiratory Regulation – Clinical Advances, 2013; 755: 257-266. DOI: 10.1007/978-94-007-4546-9;
 4. Jackowska T, Grzelczyk-Wielgórska M, Pawlik K. Rapid test for influenza diagnostics. Adv Exp Med Biol: Respiratory Regulation – The Molecular Approach, 2013; 756: 263-269. DOI: 10.1007/978-94-007-4549-0;
 5. Wrotek A, Pawlik K, Jackowska T. Soluble Receptor for Urokinase Plasminogen Activator (suPAR) in Community-acquired Pneumonia in Children. Neurobiology of Respiration, Advances in Experimental Medicine and Biology, M. Pokorski (ed.), 2013; 788: 329-344. DOI 10.1007/978-94-007-6627-3_44;
 6. Wrotek A, Jackowska T. Hyponatremia in Children Hospitalized Due to Pneumonia. Neurobiology of Respiration, Advances in Experimental Medicine and Biology, M. Pokorski (ed.), 2013; 788:103-108. DOI 10.1007/978-94-007-6627-3_16;
 7. Jackowska T, Nieścior M, Grzelczyk-Wielgórska M: Carbon monoxide poisoning in children – own observations. Postępy Nauk Medycznych. 2013; XXVI (7): 506-510;
 8. Stelmaszczyk-EmmelA, Jackowska T,  Rutkowska-Sak L, Marusak-Banacka M, Wąsik M, Identification, frequency, activation and function of CD4+CD25highFoxP3+ regulatory T cells in children with juvenile idiopathic arthritis, Rheumatol Int, 2012; 32 (5): 1147–1154.

PRACE POGLĄDOWE

 1. Jackowska T: Choroba meningokokowa – stale aktualny problem. Pediatria Polska; 2014; 89 (2): 73-74;
 2. Jackowska T, Konior R, Skoczyńska A, Szenborn L, Wysocki J: Zapobieganie zakażeniom meningokokowym – jak stosować obecnie dostępne szczepionki. Pediatria Polska; 2014 ; 89 (2): 75-81; artykuł przy współpracy z innymi klinikami;
 3. Jackowska T, Kowalska-Kuassi D, Ołdak E, Wysocki J: Zakażenia rotawirusowe – aktualne zalecenia i propozycje dotyczące zapobieganiaPediatria Polska; 2014; artykuł przy współpracy z innymi klinikami;
 4. Szabó L, Jackowska T, Kaló Z, Kulcsár A, Mészner Z, Molnár Z, Wysocki J, Wutzler P, Kormos-Tasi J, Sauboin Ch: Varicella vaccination in Hungary and Poland: optimization of public benefits from prophylaxis technologies in the time of austerity. Summary of Expert Working Group Meeting New Medicine.New Medicine. 2013; 3: 97-102;
 5. Nieścior M, Jackowska T: Zatrucie tlenkiem węgla. Postępy Nauk Medycznych. 2013; XXVI (7): 519-522;
 6. Bikowska-Opalach B, Jackowska T: Nerwiakowłókniakowatość typu 1 – opis obrazu klinicznego oraz molekularnych podstaw rozwoju chorobyMedycyna Wieku Rozwojowego, 2013, 4: 334-340;
 7. Załęska-Ponganis J, Jackowska T: Ropień mózgu o etiologii Streptococcus pyogenes jako powikłanie ostrego zapalenia ucha środkowego u 7-letniej dziewczynkiMedycyna Wieku Rozwojowego, 2013, 4: 360-365;
 8. Jackowska T, Pluta J. Routine infant immunization with the 7- and 13-valent pneumococcal conjugate vaccine: current perspective on reduced-dosage regimens; Arch Med Sci 2012; 8, 3: 542-548;
 9. 10.  Grzymała-Moszczyńska H, Pawlus M, Hartmann P, Jackowska T: Kulturowo wrażliwa opieka medyczna. Pediatria Polska. 2012; 87 (3): 286-292;
 10. Jackowska T: Program szczepień przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka. Medycyna Praktyczna. Szczepienia. 2013; 1 (5): 21-28 do art. ECDC Guidance. Introduction of HPV vaccines in European Union countries – an update;
 11. Jackowska T: Obowiązkowe szczepienia ochronne u dzieci i młodzieży w 2012 roku. Pediatria Polska. 2012; 87 (3): 305-310;
 12. Jackowska T: Szczepienie przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka. Medycyna Praktyczna. Pediatria. 2012; (1) Wydanie specjalne: Częste problemy w praktyce pediatrycznej w pytaniach i odpowiedziach. Stan wiedzy 2012: 685-692;
 13. Grygalewicz J: Leczenie gorączkiMedycyna Praktyczna. Pediatria. 2012; (1) Wydanie specjalne: Częste problemy w praktyce pediatrycznej w pytaniach i odpowiedziach. Stan wiedzy 2012: 33-35 oraz 49-54 (CD);
 14. Hartmann P, Jackowska T: Rola lekarza w udzielaniu pomocy dziecku krzywdzonemu – aspekty prawne. Pediatria Polska. 2012; 87 (4): 368-373.

ARTYKUŁY OPUBLIKOWANE PRZY WSPÓŁPRACY Z INNYMI KLINIKAMI

 1. Bernatowska E, Jackowska T:  Rola rekomendacji ekspertów w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących szczepień ochronnych oraz w wydawaniu indywidualnych zaleceń dla dzieci i osób dorosłych. Pediatria Polska; 2014; 89(3): 151-156;
 2. Mikołuć B, Motkowski R, Zagórecka E, Piotrowska-Jastrzębska J, Jackowska T,Lewandowicz-Uszyńska A, Pac M, Pietrucha B, Bernatowska E, Polska Grupa Robocza ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności: Proponowany standard zapobiegania zakażeniom bakteryjnymi otoczkowymi u dzieci i dorosłych z brakiem i dysfunkcja śledziony. Standardy Medyczne. Pediatria; 2014; 2 (11): 207-215;
 3. Bernatowska E, Pac M, Pietrucha B, Heropolitańska-Pliszka E, Wolska-Kuśnierz B, Bernat-Sitarz K, Skomska M, Knyziak-Medrzycka I, Dabrowska-Leonik N, Jackowska T, Lewandowicz-Uszyńska A: Pierwotne niedobory odporności w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Pediatria po Dyplomie, 2013 17(1): 9-20;
 4. Bernatowska E, Feleszko W, Cukrowska B, Małecka I, Dobrzańska A, Wysocki J, Dabrowska-Leonika N, Bernat-Sitarz K, Brebowicz A, Pietrucha B, Heropolitańska-Pliszka E, Lewandowicz-Uszyńska A, Janowicz W, Jackowska T, Pac M, Wolska-Kuśnierz B, Mikoluć B, Motkowski R: Immunomodulacja w wieku rozwojowym w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – fakty i mity. Pediatria po Dyplomie, 2013 17(1): 27-37;
 5. Adamowicz-Klepalska B, Borysewicz-Lewicka M, Dobrzańska A, Jackowska T,Kaczmarek U, Olczak-Kowalczyk D: Aktualny stan wiedzy na temat indywidualnej profilaktyki fluorkowej choroby próchnicowej u dzieci i młodzieżyJ Stoma. 2013; 66 (4): 428-453;
 6. Nowakowski A, Jackowska T, Oszukowski P.J., Radowicki S, Wysocki J, Zatoński W: Profilaktyka raka szyjki macicy – problem interdyscyplinarny. Czy i jak możemy poprawić sytuację w Polsce? Pediatria Polska, 2013; 88 (4): 340-346;
 7. Bernatowska E, Mikołuć B, Motkowski R, Pac M, Jackowska T, Lewandowicz-Uszyńska A: Program szczepień ochronnych na 2014 rok – rozszerzenie wskazań oraz większe możliwości zapobiegania inwazyjnym i nieinwazyjnym zakażeniom pneumokokowym i zakażeniom innymi bakteriami otoczkowymi. Zakażenia. 2013, 6: 2-6;
 8. Szczapa J, Jackowska T, Szenborn L, Wysocki J, Czajka H, Stryczyńska-Kazubska J, Lauterbach R, Chybicka A, Dobrzańska A, Helwich E: Szczepienia dzieci przedwcześnie urodzonych oraz z małą urodzeniową masą ciała. Zalecenia polskiej grupy ekspertów. Medycyna Praktyczna. Szczepienia. 2012; 1 (1): 32-50.
Informacje dla studentów/stażystów/rezydentów
 • Od 2008 roku przy Oddziale Pediatrycznym działa Pediatryczne Studenckie Koło Naukowe;

opiekunami są:

lek. Piotr Hartmann (tel: 22 56 90 204 mail:skn@pediatria.waw.pl) oraz

lek Alicja Sapała-Smoczyńska (tel: 22 56 90 204 mail: skn@pediatria.waw.pl).

Zapraszamy studentów już od drugiego roku studiów. Spotkania koła w roku akademickim 2013/2014 odbywać się będą w sali konferencyjnej Szpitala Bielańskiego (IV piętro) lub w sali seminaryjnej Kliniki Pediatrii CMKP.

Członkowie koła uczestniczą w posiedzeniach (co dwa tygodnie), przygotowują prezentacje, biorą udział w warsztatach organizowanych w Oddziale, mają możliwość przygotowywania publikacji i prac naukowych.

Lokalizacja koła przy oddziale ogólnopediatrycznym gwarantuje różnorodność pacjentów w trakcie zajęć praktycznych (dyżurów) oraz przy przygotowywaniu publikacji.

 • Konferencje pediatryczne to okazja, aby zapoznać się z aktualnymi standardami i nowościami w pediatrii. Wiele z nich jest bezpłatnych. Informacje o konferencjach można znaleźć na stronie www.pediatria.waw.pl.
Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale Zakres udzielanych świadczeń