Wykaz osób kierujących Oddziałem

Ordynator
Prof. nadz. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Specjalizacja: pediatria, onkologia i hematologia dziecięca
Zastępca Ordynatora
lek. Joanna Załęska-Ponganis
Specjalizacja II stopnia w zakresie Pediatrii Nefrologii i Nefrologii Dziecięcej
Pielęgniarka Oddziałowa
Mgr Ewa Ławniczak
Specjalizacja: pielęgniarstwo pediatryczne

Informacje dotyczące oddziału

Pełna nazwa jednostki

 

 Oddział Pediatryczny

Kliniczny Oddział Pediatryczny

 

Kontakt

 Sekretariat:

 SOR pediatryczny:

 • Tel: 22 56-90-521.
Informacje ogólne

 Lokalizacja:

  • Budynek Główny, Pawilon A i B (skrzydło po lewej stronie), piętro I

 Podjednostki działające w strukturze oddziału:

  • Pracownia polisomnografii, EEG, USG, ECHO

 Liczba łóżek:

  • 28  łóżek + 1 dostawka

sale jednoosobowe (izolatki),  dwuosobowe, trzyosobowe, 1 sala czteroosobowa

 Liczba łóżek intensywnego nadzoru:

  • 1 łóżko

 Udogodnienia dla Pacjentów:

W Oddziale:

   • TV (płatne);
   • Łazienka w prawie każdej sali;
   • Łazienka oraz pokój socjalny z zapleczem kuchennym dla rodziców;
   • W salach rozkładana kanapa dla rodziców;
   • W szpitalu działa Szkoła Podstawowa nr 346. Dyrektor Beata Kolasińska-Wołowska. Kontakt: sp346@eduwarszawa.pl

Na pełnym etacie zatrudnionych jest 8 lekarzy

Rezydenci z pediatrii – 19 lekarzy, tryb pozarezydencki z pediatrii – 1 lekarz

Kwalifikacje personelu lekarskiego:

 1. prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska – specjalista z pediatrii, hematologii, onkologii dziecięcej, ordynator KOP, kierownik Kliniki Pediatrii CMKP, Poradnia Hematologiczna dla Dzieci, Przez 8 lat do 28 lutego 2023 Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, od wielu lata przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTP.
 2. lek. Jerzy Wojtak
 3. Dr n. med. Cezary Dubaj – Spec. Pediatrii, pracownik Kliniki Pediatrii CMKP
 4. Dr n. med. August Wrotek- specjalista z pediatrii, adiunkt Kliniki Pediatrii CMKP, członek Zarządu PTP, sekretarz OWPTP.
 5. Magdalena Romiszewska specjalista z pediatrii, asystent Kliniki Pediatrii CMKP
 6. Joanna Załęska-Ponganis – specjalista z pediatrii, nefrologii dziecięcej, Poradnia Nefrologiczna dla dzieci, wykładowcza Kliniki Pediatrii CMKP.
 7. Edyta Zawłocka – specjalista z pediatrii, neurologii dziecięcej, asystent Kliniki Pediatrii CMKP
 8. Małgorzata Kobiałka – specjalista z pediatrii.

Rezydenci z pediatrii

Moduł specjalistyczny

 1. Marcin Rozwadowski – rezydent z pediatrii, asystent Kliniki Pediatrii CMKP, doktorant w Szkole Doktorskiej CMKP
 2. Julita Robakiewicz
 3. Monika Szymańska
 4. Karolina Jankowska-Sasin
 5. Anna Makoś
 6. Paweł Politowski
 7. Marta Wojciechowska
 8. Ewelina Zdancewicz
 9. Ewelina Ziółkowska

Moduł podstawowy

 1. Angelika Granacka
 2. Maria Jaczewska
 3. Iga Kamińska
 4. Adianna Knyps
 5. Maria Kołcz
 6. Kinga Ochocka
 7. Aleksandra Regulska
 8. lek Natalia Szmigiel
 9. med. Katarzyna Zabłocka
 10.  lek. Jerzy Wojtak

Inni

 1. Katarzyna Wołosiewicz – stary tryb
 2. Mariia Korolova – rezydent z pediatrii – tryb pozarezydencki.

Pielęgniarka Oddziałowa – mgr. Ewa Ławniczak (etat), specjalizacja pediatryczna.

Zatrudnione w KOP pielęgniarki – 21 w tym:

 • specjalizacja pediatryczna – 6
 • kursy kwalifikacyjne – 5
 • kursy specjalistyczne – 11
 • krwiodawstwo – 2
Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęć planowych
 • Skierowanie do szpitala od lekarza z poradni rejonowej lub specjalistycznej
 • Polisomnografia: zapisy telefoniczne w sekretariacie Klinicznego Oddziału Pediatrycznego, w dni powszednie, w godz. 8:00-14:00 nr tel. 22 56-90-270
 • Przy przyjęciu ze skierowaniem z poradni hematologii dziecięcej i nefrologii dziecięcej, mieszczącej się na terenie szpitala, proszę zastosować się do zaleceń lekarza
Szczegółowe wymagania dotyczące odwiedzin

Rodzice / opiekunowie mogą stale przebywać z dziećmi. Prosimy o uszanowanie praw innych pacjentów.

Oddział pracuje zgodnie z konwencją Praw Dziecka.

Odwiedzający mają obowiązek opuszczenia sali chorych przy wszelkich czynnościach wykonywanych przy pacjentach w ramach świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych oraz pozostawiania okryć wierzchnich poza Oddziałem.

Informacje o stanie zdrowia pacjentów.Informacje udzielane są osobom upoważnionym przez pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lekarza prowadzącego leczenie. Poza godzinami pracy lekarza prowadzącego leczenie oraz w weekendy informacji udziela lekarz dyżurny.
Godziny pobierania materiału do badań
 • Badania pobierane są całą dobę. W godzinach 700 – 1435 przez pielęgniarki gabinetu zabiegowego. Ze względu na konieczność transportu krwi na badania do innych laboratoriów badania pobierane są najczęściej do godz. 1100.
 • Badania radiologiczne, usg wykonywane są całodobowo.
 • Badanie usg przez specjalistów radiologii dziecięcej wykonywane są w określonych dniach i godzinach. Informacje można uzyskać u pielęgniarek u/lub lekarzy.
 • Badanie eeg wykonywane są w określonych dniach i godzinach. Informacje można uzyskać u pielęgniarek u/lub lekarzy.
Wykaz i godziny pracy Poradni

 

Poradnia Hematologiczna

 Poniedziałek  Wtorek     Środa   Czwartek    Piątek
 0800-1200   1400-1800   0800-1200

Poradnia Nefrologiczna

  Poniedziałek  Wtorek     Środa  Czwartek   Piątek
   0900-1200  1200-1600  1500-1900

 

Wiodące zainteresowania kliniczne jednostki

 Wiodące zainteresowania Oddziału Pediatrycznego dotyczą:

 • Niedokrwistości,
 • Zakażeń układu moczowego,
 • Zapalenia oskrzeli i płuc,
 • Niedoboru witaminy D3,
 • Zaburzenia oddychania w czasie snu.

W Oddziale Pediatrycznym, który jest siedzibą Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, powadzone są badania dotyczące:

 • Hiponatremii, stężenia kopeptyny i rozpuszczalnego receptora dla urokinazowego aktywatora plazminogenu, a pozaszpitalne zapalenia płuc u dzieci – studia doktoranckie;
 • Profilu genetycznego biegunek rotawirusowych u dzieci hospitalizowanych – studia doktoranckie;
 • Epidemiologii pozaszpitalnych zakażeń dolnych dróg oddechowych u dzieci hospitalizowanych;
 • Niedokrwistości z niedobory żelaza u dzieci;
 • Talasemii (przy współpracy z Zakładem Genetyki Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Zakładem Immunohematologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego);
 • Leczenia ludzką rekombinowaną erytropoetyną z powodu niedokrwistości u niemowląt;
 • Stężenie lipokaliny związanej z żelatynazą neutrofili (NGAL) w surowicy u dzieci po zakażeniu układu moczowego;
 • Niedobrom witaminy D3 u dzieci;
 • Przydatności oznaczania CRP i prokalcytoniny w rozpoznawaniu  zakażeń oraz monitorowaniu skuteczności i czasu leczenia  u dzieci w pierwszych trzech latach życia;
 • Wpływu adenotomii u dzieci z przerostem migdałka gardłowego na wyniki badania polisomnograficznego.
Świadczenia medyczne wyróżniające jednostkę na tle podobnych oddziałów na Mazowszu
 • Na oddział przyjmowane są dzieci w wieku 0 – 18 lat, gdzie prowadzona jest diagnostyka i leczenie;
 • Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie chorób układu krwiotwórczego (niedokrwistości, mikrocytozy, diagnostykę genetyczną talasemii, powiększenia węzłów chłonnych);
 • Oddział prowadzi diagnostykę chorób układu moczowego takich jak wady wrodzone, zakażenia, moczenie nocne, kamica układu moczowego, białkomocz, krwinkomocz; wykonywana jest cystografia i scyntygrafia nerek;
 • Oddział posiada pracownię polisomnografii dla dzieci, prowadzi diagnostykę zaburzeń oddychania w czasie snu (bezdech senny);
 • Oddział stosuje leczenie fibrynolityczne w leczeniu pleuropneumonii z zastosowaniem drenażu opłucnej;
 • Pacjenci hospitalizowani mają możliwość konsultacji hematologicznej, nefrologicznej, kardiologicznej; jest możliwość wykonania badania echokardiograficzne, Holter’a ciśnieniowego (ABPM), elektrokardiogramu;
 • W oddziale wykonywane jest badanie ultrasonografii (usg) i elektroencefalografii (EEG);
 • Po zakończeniu hospitalizacji pacjenci mają możliwość kontynuowania opieki specjalistycznej w poradniach hematologicznej i nefrologicznej.
Współpraca z innymi ośrodkami
 • Szpitale Kliniczne na całym Mazowszu;
 • Jednostki Diagnostyczno – Lecznicze.

W przypadku konieczności hospitalizacji pacjenta w innym oddziale umawiane jest indywidualne przyjęcie dziecka, które przekazane jest transportem medycznym.

Realizacja Programów Profilaktycznych, Terapeutycznych

 

W oddziale nie ma programów profilaktycznych i terapeutycznych. Każdy pacjent jest diagnozowany całościowo. Zlecenia lekarskie przy wypisie z oddziału zawierają zawsze wskazania dotyczące profilaktyki, żywienia z uwzględnieniem suplementacji witaminami, szczepień oraz profilaktyki próchnicy.

 

Linki zewnętrzne odnoszące do działalności oddziału.

Fundacja, założona we wrześniu 2008 roku, jest Organizacją Użytku Publicznego wpisana pod numerem KRS 0000315450. Celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej, która jest realizowana poprzez wspieranie wszelkich działań służących rozwojowi pediatrii, świadczenie pomocy chorym dzieciom, w szczególności dzieciom hospitalizowanym oraz prowadzenie i wspierani programów profilaktycznych dla dzieci zdrowych i ich rodziców.

Fundacja Rozwoju Pediatrii zakupiła dla Klinicznego Oddziału Pediatrycznego kardiomonitor, ciśnieniomierz automatyczny, pulsoksymetry, wagę dla niemowląt, aparat do szybkiego oznaczenia stężenia CRP.

Nagrody, wyróżnienia, certyfikaty

 Odznaczenia:

 Nagrody Naukowe:

 • Nagroda zespołowa dla Kliniki Pediatrii III stopnia za osiągnięcia naukowe (2011);
 • Nagroda indywidualna III stopnia dla Profesor Teresy Jackowskiej za osiągnięcia naukowe (2009).

 Nagrody Dydaktyczne:

 • Nagroda indywidualna II stopnia dla Profesor Teresy Jackowskiej za osiągnięcia dydaktyczne (2012);
 • Nagroda indywidualna II stopnia dla Profesor Teresy Jackowskiej za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne (2010).

 Inne:

 • Dyplom Uznania Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego dla lek. Piotra Hartmanna (czerwiec 2011);
 • Wyróżnienie podczas Konferencja Instytutu Psychologii Zdrowia „Złoty telefon 2010” dla lek. Piotra Hartmanna przyznawane przez Pogotowie „Niebieska Linia” (listopad 2010).
Działalność naukowa i dydaktyczna jednostki organizacyjnej

Wyniki naszych prac publikujących w renomowanych czasopismach zagranicznych i polskich;

Prace oryginalne, zagraniczne 2022

 1. Wrotek August, Jackowska Teresa. Capillary blood gas in children hospitalized due to influenza predicts the risk of lower respiratory tract infection. 2022 : 12, (10), [1-17] IF: 3.992, MEiN: 70.000
 2. Wrotek August, Wrotek Oliwia, Jackowska Teresa. Low levels of procalcitonin are related to decreased antibiotic use in children hospitalized due to influenza. Diagnostics 2022 : 12, (5), [1-13], [Article number: 1148] IF: 992 MEiN: 70.000
 3. Wrotek August, Robakiewicz Julita, Pawlik Katarzyna E., Rudziński Patryk, Pilarska Izabela, Jaroń Aleksandra, Imiełowska Aleksandra, Jarzębowska Małgorzata, Zabłocka Katarzyna, Jackowska Teresa. The etiology of community-acquired pneumonia correlates with serum inflammatory markers in children. Journal of Clinical Medicine. 2022: 11, (19), [1-15] IF: 964. MEiN: 140.000
 4. Gawlik Aneta, Berdej-Szczot Elżbieta, Chmiel Iga, Lorek Miłosz, Antosz Aleksandra, Firek-Pędras Małgorzata, Szydłowski Lesław, Ludwikowska Kamila M., Okarska-Napierała Magdalena, Dudek Natalia, Piwoński Krzysztof, Afelt Aneta, Suski-Grabowski Catherine, Kursa Miron Bartosz, Kuchar Ernest, Szenborn Leszek, Jackowska Teresa, Peregud-Pogorzelski Jarosław, Mazur Artur. A tendency to worse course of multisystem inflammatory syndrome in children with obesity: MultiOrgan Inflammatory Syndromes COVID-19 related study. Frontiers in Endocrinology. 2022 : 13, [1-11] IF: 055 MEiN: 100.
 5. Bernatowska Ewa A., Pac Małgorzata M., Heropolitańska-Pliszka Edyta, Pietrucha Barbara, Dąbrowska-Leonik Nel, Skomska-Pawliszak Małgorzata, Bernat-Sitarz Katarzyna, Krzysztopa-Grzybowska Katarzyna, Wolska-Kuśnierz Beata, Bohynikowa Nadia, Augustynowicz Ewa, Augustynowicz-Kopeć Ewa, Korzeniewska-Koseła Maria, Wieteska-Klimczak Anna, Książyk Janusz B., Jackowska Teresa, van den Burg Mirjam, Casanova Jean-Laurent, Picard Capucine, Mikołuć Bożena. BCG Moreau Polish substrain infections in patients with inborn errors of immunity: 40 years of experience in the department of immunology, Children’s Memorial Health Institute, Warsaw. Frontiers in Pediatrics. 2022 : 10, [1-9] IF: 569 MEiN: 70.
 6. Toczyłowski Kacper, Łasecka-Zadrożna Joanna, Pałyga-Bysiecka Ilona, Ludwikowska Kamila M., Okarska-Napierała Magdalena, Dudek Natalia, Afelt Aneta, Suski Catherine, Kursa Miron Bartosz, Jackowska Teresa, Kuchar Ernest, Szenborn Leszek, Mazur-Malewska Katarzyna. Use of broad-spectrum antibiotics in children diagnosed with multisystem inflammatory syndrome temporarily associated with SARS-CoV-2 infection in Poland: the MOIS-CoR study. International Journal of Infectious Diseases. 2022 : 122, 703-709 IF: 073 MEiN: 100.000
 7. Dąbrowiecki Piotr, Badyda Artur, Chciałowski Andrzej, Czechowski Piotr O., Wrotek August. Influence of selected air pollutants on mortality and pneumonia burden in three Polish cities over the years 2011-2018. Journal of Clinical Medicine 2022 : 11, (11), [1-20] IF: 964 MEiN: 140.000
 8. Wróbel-Pawelczyk Izabela, Ronkiewicz Patrycja, Wanke-Rytt Monika, Rykowska Dominika, Górska-Kot Aneta, Włodkowska Katarzyna, Topczewska-Cabanek Agnieszka, Jackowska Teresa, Chruszcz Joanna, Marchut Walentyna, Mastalerz-Migas Agnieszka, Korzeniewski Krzysztof, Skoczyńska Anna, Trzciński Krzysztof. Pneumococcal carriage in unvaccinated children at the time of vaccine implementation into the national immunization program in Poland. Scientific Reports 2022: 12, (1), [1-11] IF: 997 MEiN: 140.000
 9. Czajka Hanna, Zapolnik Paweł, Krzych Łukasz, Kmiecik Wojciech, Stopyra Lidia, Nowakowska Anna, Jackowska Teresa, Darmochwał-Kolarz Dorota, Szymański Henryk, Radziewicz-Winnicki Igor, Mazur Artur. A multi-center, randomised, double-blind, placebo-controlled phase III clinical trial evaluating the impact of BCG re-vaccination on the incidence and severity of SARS-CoV-2 infections among symptomatic healthcare professionals during the COVID-19 pandemic in Poland – first results. Vaccines 2022: 10, (2), [1-15], [Article number: 314] IF: 961 MEiN: 140.000.

Prace poglądowe, zagraniczne 2022

 1. Rozwadowski Marcin, Gaweł Damian. Molecular factors and mechanisms driving multidrug resistance in uropathogenic Escherichia coli – an update. Genes (Basel) 2022 : 13, (8), [1-19] IF: 141 MEiN: 100.000
 2. Wrotek August, Jackowska Teresa. Molecular mechanisms of RSV and air pollution interaction: a scoping review. International Journal of Molecular Sciences. 2022 : 23, (20), [1-26] IF: 208 MEiN: 140.000
 3. Mazur Artur, Zachurzok Agnieszka, Baran Joanna, Dereń Katarzyna, Łuszczki Edyta, Weres Aneta, Wyszyńska Justyna, Dylczyk Justyna, Szczudlik Ewa, Dróżdż Dorota, Metelska Paulina, Brzeziński Michał, Kozioł-Kozakowska Agnieszka, Matusik Paweł, Socha Piotr, Olszanecka-Glinianowicz Magdalena, Jackowska Teresa, Walczak Mieczysław, Peregud-Pogorzelski Jarosław, Tomiak Elżbieta, Wójcik Małgorzata. Childhood Obesity: Position Statement of Polish Society of Pediatrics, Polish Society for Pediatric Obesity, Polish Society of Pediatric Endocrinology and Diabetes, the College of Family Physicians in Poland and Polish Association for Study on Obesity. 2022: 14, (18), [1-41] IF: 6.706 MEiN: 140.000

Prace poglądowe, krajowe 2022

 1. Wrotek August. Wytyczne NICE dotyczące diagnostyki i leczenia zapalenia oskrzelików u dzieci. NICE guidelines on the diagnosis and treatment of bronchiolitis in children. Pediatria po Dyplomie/Pediatrics in Review Polish Edition. 2022: 26, (5), 20-26 MEiN: 000
 2. Płudowski Paweł, Czech-Kowalska Justyna, Jackowska Teresa. Witamina D dla dzieci i młodzieży w praktyce lekarza pediatry i rodzinnego. Klinika Pediatryczna. 2022: 30, (5), 5052-5058 MEiN: 000
 3. Krenke Katarzyna, Doniec Zbigniew, Mastalerz-Migas Agnieszka, Mazurek Henryk, Bieńkowski Przemysław, Jackowska Teresa, Kulus Marek. Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w kaszlu u dzieci – aktualizacja. Recommendations for diagnostic and therapeutic management of cough in children – update. Lekarz POZ [continued Lekarz] 2022: 8, (3), 173-192 MEiN: 000
 4. Olczak-Kowalczyk Dorota, Jackowska Teresa, Helwich Ewa, Mirowska-Guzel Dagmara, Turska-Szybka Anna. Stanowisko polskich ekspertów dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności składników obecnych w środkach medycznych używanych podczas ząbkowania dziecka. The position of Polish experts on the safety and efficacy of ingredients present in medical products used during the teething process of a child. Nowa Stomatologia. 2022 : 27, (1), 31-38 MEiN: 000
 5. Ludwikowska Kamila M., Okarska-Napierała Magdalena, Matkowska-Kocjan Agnieszka, Jackowska Teresa, Wysocki Jacek, Kuchar Ernest, Peregud-Pogorzelski Jarosław, Szenborn Leszek. Guidelines for immunization of children following multisystem inflammatory syndrome in children. Pediatria Polska/Polish Journal of Paediatrics. 2022 : 97, (2), 81-88 MEiN: 000
 6. Kuchar Ernest, Czajka Hanna, Gowin Ewelina, Nitsch-Osuch Aneta, Skoczyńska Anna, Szenborn Leszek, Wrotek August, Wysocki Jacek, Mastalerz-Migas Agnieszka, Peregud-Pogorzelski Jarosław, Jackowska Teresa. Recommendations of the Polish Paediatric Society, the Polish Society of Vaccinology, and the Polish Society of Family Medicine on meningococcal vaccinations in children and adults in Poland. Rekomendacje dotyczące szczepień przeciwko meningokokom dzieci i osób dorosłych. Pediatria Polska/Polish Journal of Paediatrics. 2022: 97, (4), 279-289 MEiN: 000
 7. Nowakowski Andrzej, Jach Robert, Szenborn Leszek, Bidziński Mariusz, Jackowska Teresa, Kotarski Jan, Mastalerz-Migas Agnieszka, Nitsch-Osuch Aneta, Pinkas Jarosław, Sawicki Włodzimierz, Sieroszewski Piotr, Stukan Maciej, Wysocki Jacek. Recommendations of the Polish Society of Gynaecologists and Obstetricians, Polish Paediatric Society, Polish Society of Family Medicine, Polish Society of Vaccinology, Polish Society of Oncological Gynaecology, and Polish Society of Colposcopy and Cervical Pathophysiology on prophylactic vaccinations against infections with human papillomaviruses in Poland. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego w Polsce. Pediatria Polska/Polish Journal of Paediatrics. 2022 : 97, (3), 167-175 MEiN: 000
 8. Ślężak Katarzyna, Dembiński Łukasz, Konefał Artur, Dąbrowski Mikołaj, Mazur Artur, Kruk Agnieszka, Konefał Dorota, Wawrykow Paweł, Jackowska Teresa, Szczepański Tomasz, Peregud-Pogorzelski Jarosław. The impact of selected behavioural and environmental factors on the incidence of upper respiratory tract infections in Polish children. Pediatria Polska/Polish Journal of Paediatrics. 2022 : 97, (3), 176-182.MEiN: 000
 9. Marczyńska Magdalena, Pokorska-Śpiewak Maria, Talarek Ewa, Figlerowicz Magdalena, Kalicki Bolesław, Kuchar Ernest, Majda-Stanisławska Ewa, Pawłowska Małgorzata, Sulik Artur, Sybilski Adam J., Szenborn Leszek, Wysocki Jacek, Jackowska Teresa. Zaktualizowane zasady profilaktyki, diagnostyki i leczenia COVID-19 u dzieci w Polsce. Zalecenia dla pediatrów oraz lekarzy medycyny rodzinnej (18.02.2022). Updated recommendations for the prevention, diagnosis and treatment of COVID-19 in children in Poland. Recommendations for pediatricians and general practitioners (18.02.2022). Pediatria Polska/Polish Journal of Paediatrics. 2022: 97, (2), 71-80 MEiN: 000
 10. Ludwikowska Kamila M., Okarska-Napierała Magdalena, Matkowska-Kocjan Agnieszka, Jackowska Teresa, Wysocki Jacek, Kuchar Ernest, Szenborn Leszek. Rekomendacje dotyczące szczepienia dzieci po przebytym wieloukładowym zespole zapalnym powiązanym z Covid-19. Guidelines for immunization of children following multisystem inflammatory syndrome in children (MIS-C). Przegląd Pediatryczny/Pediatric Review. 2022: 51, (1), 19-28 MEiN: 000
 11. Czajka Hanna, Zapolnik Paweł, Krzych Łukasz, Kmiecik Wojciech, Stopyra Lidia, Nowakowska Anna, Jackowska Teresa, Darmochwał-Kolarz Dorota, Szymański Henryk, Radziewicz-Winnicki Igor, Mazur Artur. A multi-center, randomised, double-blind, placebo-controlled phase III clinical trial evaluating the impact of BCG re-vaccination on the incidence and severity of SARS-CoV-2 infections among symptomatic healthcare professionals during the COVID-19 pandemic in Poland – first results. Vaccines 2022: 10, (2), [1-15], [Article number: 314] IF: 961 MEiN: 140.000

Prace oryginalne, zagraniczne 2021

 1. Wrotek August E., Kobiałka Małgorzata, Jackowska Teresa. Capillary blood gas predicts risk of intensive care in children with bronchiolitis. Children (Basil). 2021: 8, (8), [1-10], [Article number: 719] IF: 863 MEiN: 40.000
 2. Wrotek August E., Badyda Artur, Czechowski Piotr O., Owczarek Tomasz, Dąbrowiecki Piotr, Jackowska Teresa. Air pollutants’ concentrations are associated with increased number of RSV hospitalizations in Polish children. Journal of Clinical Medicine. 2021: 10, (15), [1-17], [Article number: 3224] IF: 242 MEiN: 140.000
 3. Rozwadowski Marcin, Jackowska Teresa. Dzieci – „superroznosiciele” czy kozioł ofiarny pandemii COVID-19? Rola dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w transmisji zakażeń SARS-COV-2. Children – super spreaders of the scapegoat of the COVID-19 pandemic? The role of schoolchildren and adolescents in the transmission of SARS-COV-2 infections. Pediatryczny/Pediatric Review. 2021: 50, (2B), 28-35 MEiN: 000
 4. Vesikari Timo, Brzostek Jerzy, Ahonen Anitta, Paassilta Marita, Majda-Stanisławska Ewa, Szenborn Leszek, Miia Virta, Clifford Robert, Jackowska Teresa, Kimmel Murray, Bindi Ilaria, Keshavan Pavitra, Pedotti Paola, Toneatto Daniela. Immunogenicity and safety of different schedules of the meningococcal ABCWY vaccine, with assessment of long-term antibody persistence and booster responses – results from two phase 2b randomized trials in adolescents. Human Vaccines and Immunotherapeutics. 2021: 17, (11), 4689-4700 IF: 452 MEiN: 70.000
 5. Dembiński Łukasz, Banaszkiewicz Aleksandra, Dereń Katarzyna, Pituch-Zdanowska Aleksandra, Jackowska Teresa, Walkowiak Jarosław, Mazur Artur. Exploring physicians’ perspectives on the introduction of complementary foods to infants and toddlers. 2021: 13, (10), [1-8], [Article number: 3559] IF: 5.719 MEiN: 140.000
 6. Dembiński Łukasz, Mazur Artur, Dąbrowski Mariusz, Jackowska Teresa, Banaszkiewicz Aleksandra. Knowledge of medical students and medical professionals regarding nutritional deficiencies in patients with celiac disease. 2021: 13, (6), [1-7], [Article number: 1771] IF: 5.717 MEiN: 140.000
 7. Augustynowicz Ewa, Jackowska Teresa. COVID-19 – szczepionki i szczepienia. COVID-19 – vaccines and vaccinations. Przegląd Pediatryczny/Pediatric Review. 2021: 50, (2B), 16-26. MEiN: 000
 8. Okarska-Napierała Magdalena, Ludwikowska Kamila M., Jackowska Teresa, Książyk Janusz, Buda Piotr, Mazur Artur, Szenborn Leszek, Werner Bożena, Wysocki Jacek, Kuchar Ernest. Postępowanie z dzieckiem z wieloukładowym zespołem zapalnym powiązanym z COVID-19. Wytyczne grupy ekspertów przy Polskim Towarzystwie Pediatrycznym. Aktualizacja – luty 2021. Approach to a child with pediatric inflammatory multisystem syndrome with COVID-19. Recommendations by the Polish Pediatric Society expert group. Update February 2021. Przegląd Pediatryczny/Pediatric Review. 2021 : 50, (2), 6-16 MEiN: 000
 9. Ludwikowska Kamila M., Okarska-Napierała Magdalena, Dudek Natalia, Tracewski Paweł, Kusa Jacek, Piwoński Krzysztof Piotr, Afelt Aneta, Cysewski Dominik, Biela Mateusz, Werner Bożena, Jackowska Teresa, Suski-Grabowski Catherine, Kursa Miron Bartosz, Kuchar Ernest, Szenborn Leszek. Distinct characteristics of multisystem inflammatory syndrome in children in Poland. Scientific Reports. 2021: 11, (1), [1-13], [Article number: 23562] IF: 380 MEiN: 140.000

Prace poglądowe, krajowe 2021

 1. Jackowska Teresa. Propozycje zmian i uwag konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii do programu szczepień ochronnych w 2022 roku. Proposed changes and comments of the national consultant in the field of pediatrics to the 2022 immunization program. Przegląd Pediatryczny/Pediatric Review 2021: 50, (2B), 9-13 MEiN: 000
 2. Rozwadowski Marcin, Kobiałka Małgorzata, Jackowska Teresa. Przydatność szybkich testów przyłóżkowych (COBS SARS-COV-2 and Influenza A/B) u dzieci. The usefulness of point-of care testing (COBAS SARS-COV-2 and influenza A/B) in children. Przegląd pediatryczny/Pediatric Review. 2021: 50, (2B), 44-52. MEiN: 000
 3. Romiszewska Magdalena, Jackowska Teresa. Powiększone węzły chłonne – przyczyny, diagnostyka i leczenie. Causes, work-up and treatment of lymphadenopathy. Pediatria po Dyplomie/Pediatrics in Review Polish Edition. 2021, (2), 31-34. MEiN: 000
 4. Doniec Zbigniew, Jackowska Teresa, Sybilski Adam J., Woroń Jarosław, Mastalerz-Migas Agnieszka. Fever in children – recommendations for primary care doctors – fever compass. Family Medicine & Primary Care Review/Polska Medycyna Rodzinna. 2021 : 23, (1), 99-115. MEiN: 000
 5. Kuchar Ernest, Karlikowska-Skwarnik Monika, Szenborn Leszek, Jackowska Teresa, Doniec Zbigniew, Mastalerz-Migas Agnieszka. Recommendations for primary healthcare doctors for the management of acute respiratory infections in children during the SARS-CoV-2 pandemic – covid compass. : Recommendations developed by the following experts: Polish Pediatric Society, Polish Society of Vaccinology, Polish Society of Pediatric Pneumology, Polish Society of Family Medicine. Family Medicine & Primary Care Review/Polska Medycyna Rodzinna 2021: 23, (1), 116-124 MEiN: 000
 6. Dutsch-Wicherek Magdalena Maria [103], Gałczyńska-Zych Dorota, Walentowicz-Sadłecka Małgorzata, Dryja Anna, Zarychta Elżbieta, Lewandowska Agnieszka, Cwynar Marlena, Jach Robert, Stangel-Wójcikiewicz Klaudia, Roszak Andrzej, Kojs Zbigniew, Panek Grzegorz, Lew-Starowicz Michał, Jackowska Teresa, Baranowski Włodzimierz, Wicherek Łukasz. Od przemocy seksualnej do raka szyjki macicy. From sexual abuse to cervical cancer. Ginekologia po Dyplomie 2021: 23, (1), 27-33 MEiN: 000
 7. Okarska-Napierała Magdalena, Ludwikowska Kamila M., Jackowska Teresa, Książyk Janusz, Buda Piotr, Mazur Artur, Szenborn Leszek, Werner Bożena, Wysocki Jacek, Kuchar Ernest. Approach to a child with Multisystem Inflammatory Syndrome associated with COVID19. Recommendations by the Polish Paediatric Society Expert Group. Update – February 2021. Pediatria Polska/Polish Journal of Paediatrics. 2021: 96, (2), 121-128. MEiN: 000
 8. Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Jackowska Teresa, Horvath Andrea, Jarocka-Cyrta Elżbieta, Kuchar Ernest, Krauze Agnieszka, Kurzawa Ryszard, Kalinowska Agnieszka. Wpływ pandemii COVID-19 na opiekę nad pacjentem z alergią na białka mleka krowiego. The influence of the COVID-19 pandemic on the medical care of a patient with cow’s milk allergy. Przegląd Pediatryczny/Pediatric Review 2021: 50, (2), 39-45 MEiN: 000.
 9. Szajewska Hanna, Socha Piotr, Horvath Andrea, Rybak Anna, Zalewski Bartłomiej M., Nehring-Gugulska Magdalena, Mojska Hanna, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Gajewska Danuta, Helwich Ewa, Jackowska Teresa, Książyk Janusz, Lauterbach Ryszard, Olczak-Kowalczyk Dorota, Weker Halina. Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Nutrition of healthy term infants. Recommendations of the Polish Society for Paediatrics Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. Przegląd Pediatryczny/Pediatric Review 2021: 50, (2), 17-37 MEiN: 000
 10. Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Jackowska Teresa, Horvath Andrea, Jarocka-Cyrta Elżbieta, Kuchar Ernest, Krauze Agnieszka, Kurzawa Ryszard. Alergia na pokarmy u dzieci w czasie pandemii SARS-CoV-2 – stanowisko ekspertów dotyczące świadczenia usług medycznych. Food allergy in children during the SARS-CoV-2 pandemic – experts position on the provision of medical services. Standardy Medyczne-Pediatria 2021: 18, (2), 7-9 MEiN: 000

Rozdziały w książkach 2021

 1. Buda Piotr, Jackowska Teresa, Marczyńska Magdalena. COVID-19. W: Poradnik dyżuranta. Pediatria. / [red.nauk.] Piotr Budy, Ryszard Grendy. 2. Warszawa : Wydawnictwo Media-Press Sp. z o.o., 2021. 206-216. p-ISBN: 978-83-89809-44-5
 2. Wilińska Maria, Jędrzejczak Joanna, Helwich Ewa, Lauterbach Ryszard, Kamińska Ewa, Jackowska Teresa, Jacyna Natalia, Nagańska Ewa, Majkowska-Zwolińska Beata. Postępowanie szpitalne z kobietą chorą na padaczkę i jej noworodkiem. W: Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce – zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. / [red.] Róża Borecka 4 zaktualizowane i uzupełnione. Warszawa : Wydawnictwo Media-Press Sp. z o.o., 2021. 113-121. p-ISBN: 978-83-89809-46-9 MEiN: 5.000

Prace oryginalne, zagraniczne 2020

 1. Wrotek August E., Kobiałka Małgorzata, Jackowska Teresa. Bacteremia in children hospitalized due to respiratory syncytial virus infections. Advances in Experimental Medicine and Biology-Clinical and Experimental Biomedicine. 2020: 1271, 21-28 [Part of the Advances in Experimental Medicine and Biology book series] IF: 450 MEiN: 5.000
 2. Wrotek August E., Kobiałka Małgorzata, Jackowska Teresa. Nosocomial infections in patients hospitalized with respiratory syncytial virus: a practice review. Advances in Experimental Medicine and Biology-Clinical and Experimental Biomedicine. 2020: 1271, [1-10] [Part of the Advances in Experimental Medicine and Biology book series (AEMB, volume 1271)] IF: 450 MEiN: 5.000
 3. Wrotek August E., Kobiałka Małgorzata, Grochowski Bartłomiej, Kamińska Iga, Pędziwiatr Kaja, Skoczek-Wojciechowska Anna, Godek Maria, Jackowska Teresa. Respiratory complications in children hospitalized with respiratory syncytial virus infection. Advances in Experimental Medicine and Biology-Clinical and Experimental Biomedicine. 2020: 1279, 113-120 [Part of the Advances in Experimental Medicine and Biology book series (AEMB, volume 1279)] IF: 450 MEiN: 5.000
 4. Wrotek August E., Kobiałka Małgorzata, Jackowska Teresa. Seasonality of respiratory syncytial virus hospitalization. Advances in Experimental Medicine and Biology-Clinical and Experimental Biomedicine. 2020: 1279, 93-100. [Part of the Advances in Experimental Medicine and Biology book series (AEMB, volume 1279)] IF: 450 MEiN: 5.000
 5. Jackowska Teresa, Wrotek August E., Jankowski Mateusz, Pinkas Jarosław. Significant COVID-19 burden in Polish children. Archives of Medical Science AMS. 2020: 16, (5), [1-10] IF: 807 MEiN: 70.000
 6. Przybysz Paulina, Jackowska Teresa, Wilińska Maria, Malinowska Sylwia, Wójtowicz Joanna, Młosek Krzysztof. Ultrasound image of healthy skin in newborns in the first 24 hours of life. Journal of Ultrasonography. 2020: 20, (83), e242-e247. MEiN: 000
 7. Sharapova Svetlana O., Skomska-Pawliszak Małgorzata, Rodina Yulia A., Wolska-Kuśnierz Beata, Dąbrowska-Leonik Nel, Mikołuć Bożena, Pashchenko Olga E., Pasic Srdjan, Freiberger Tomas, Milota Tomas, Formankova Renata, Szaflarska Anna, Siedlar Maciej, Avcin Tadej, Markelj Gasper, Ciznar Peter, Kalwak Krzysztof, Kołtan Sylwia, Jackowska Teresa, Drabko Katarzyna, Gagro Alenka, Pac Małgorzata M., Naumova Elissaveta, Kandilarova Snezhina, Babol-Pokora Katarzyna, Varabyou Dzmitry S., Barendregt Barbara H., Raykina Elena V., Varlamova Tatiana V., Pavlova Anna V., Grombirikova Hana, Debeljak Marusa, Mersiyanova Irina V., Bondarenko Anastasiia V., Chernyshova Liudymyla I., Kostyuchenko Larysa V., Guseva Marina N., Rascon Jelena, Muleviciene Audrone, Preiksaitiene Egle, Geier Christoph B., Leiss-Piller Alexander, Yamazaki Yasuhiro, Kawai Tomoki, Walter Jolan E., Kondratenko Irina V., Sediva Anna, van der Burg Mirjam, Kuzmenko Natalia B., Notarangelo Luigi D., Bernatowska Ewa A., Aleinikova Olga V. The clinical and genetic spectrum of 82 patients with RAG deficiency including a c.256_257delAA founder variant in Slavic Countries. Frontiers in Immunology 2020: 11, [1-13], [article number: 900] IF: 085 MEiN: 140.000
 8. Bernatowska Ewa A., Skomska-Pawliszak Małgorzata, Wolska-Kuśnierz Beata, Pac Małgorzata M., Heropolitańska-Pliszka Edyta, Pietrucha Barbara, Bernat-Sitarz Katarzyna, Dąbrowska-Leonik Nel, Bohynikowa Nadia, Piątosa Barbara, Lutyńska Anna, Augustynowicz Ewa, Augustynowicz-Kopeć Ewa, Korzeniewska-Koseła Maria, Krasińska Maria, Krzysztopa-Grzybowska Katarzyna, Wieteska-Klimczak Anna, Książyk Janusz, Jackowska Teresa, van den Burg Mirjam, van Dongen Jacques J.M., Casanova Jean-Laurent, Picard Capucine, Mikołuć Bożena. BCG Moreau vaccine safety profile and NK cells – double protection against disseminated BCG infection in retrospective study of BCG vaccination in 52 Polish children with severe combined immunodeficiency. Journal of Clinical Immunology. 2020: 40, (1), 138-146. IF: 780 MEiN: 100.000
 9. Okarska-Napierała Magdalena, Ludwikowska Kamila M., Szenborn Leszek, Dudek Natalia, Mania Anna, Buda Piotr, Książyk Janusz, Mazur-Malewska Katarzyna, Figlerowicz Magdalena, Szczukocki Maciej, Kucińska Beata, Werner Bożena, Stopyra Lidia, Czech Agnieszka, Berdej-Szczot Elżbieta, Gawlik Aneta, Opalińska Paulina, Mazur Artur, Januszkiewicz-Lewandowska Danuta, Niszczota Cezary, Jackowska Teresa, Wysocki Jacek, Kuchar Ernest. Pediatric inflammatory multisystem syndrome (PIMS) did occur in Poland during months with low COVID-19 prevalence, preliminary results of a nationwide register. Journal of Clinical Medicine. 2020: 9, (11), [1-13], [Article number: E3386] IF: 303 MEiN: 140.000
 10. Dbaibo Ghassan, Amanullah Arshad, Claeys Carine, Izu Allen, Jain Varsha K., Kosalaraksa Pope, Rivera Luis, Soni Jyoti, Yanni Emad, Zaman Khalequ, Acosta Beatriz, Ariza Miguel, Basanta Maria L. Arroba, Bavdekar Ashish, Carmona Alfonso, Cousin Luis, Danier Jasur, Diaz Alfonso, Diez-Domingo Javier, Dinleyici Ener C., Faust Saul N., Garcia-Sicilia Jose, Gomez-Go Grace D., Gonzales Maria L.A., Hacimustafaoglu Mustafa, Hughes Stephen M., Jackowska Teresa, Kant Shashi, Lucero Marilla, Bermudez Josep Mares, Martinón-Torres Federico, Montellano May, Prymula Roman, Puthanakit Thanyawee, Ruzkova Renata, Sadowska-Krawczenko Iwona, Szymański Henryk, Ulied Angels, Woo Wayne, Schuind Anne, Innis Bruce L. Quadrivalent influenza vaccine prevents illness and reduces healthcare utilization across diverse geographic regions during five influenza seasons: a randomized clinical trial. Pediatric Infectious Disease Journal 2020: 39, (1), e1-e10. IF: 126 MEiN: 100.000

Prace poglądowe, zagraniczne 2020

 1. August Wrotek, Małgorzata Kobiałka, Edyta Zawłocka, Teresa Jackowska. Socioeconomic costs of influenza complications in hospitalized children. Archives of Medical Science 2020. MEiN:000. IF: 2.807

Prace poglądowe, krajowe 2020

 1. Jackowska Teresa, Marczyńska Magdalena, Peregud-Pogorzelski Jarosław. Guidance for paediatric emergency departments/rooms and departments of paediatrics on the management of a child suspected of or diagnosed with COVID-19. Pediatria Polska/Polish Journal of Paediatrics. 2020: 95, (2), 65-72. MEiN: 000
 2. Jackowska Teresa, Peregud-Pogorzelski Jarosław, Marczyńska Magdalena, Czajka Hanna. Recommendations of the Polish Paediatric Society and the National Consultant in the field of paediatrics regarding outpatient care for children during the COVID-19 pandemic caused by SARS-CoV-2. Pediatria Polska/Polish Journal of Paediatrics. 2020: 95, (2), 61-64. MEiN: 000
 3. Jackowska Teresa. Apel Europejskiej Akademii Pediatrii – sierpień 2020 r. : Opracowanie – Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii. Przegląd Pediatryczny/Pediatric Review. 2020: 49, (3), 10-14. MEiN: 000
 4. Jackowska Teresa. Choroba rotawirusowa i jej zapobieganie. Rotavirus disease and prevention.Przegląd Pediatryczny/Pediatric Review. 2020: 49, (3), 20-33. MEiN: 000
 5. Jackowska Teresa, Wrotek August E. Czterowalentna atenuowana szczepionka przeciwko grypie dla dzieci. Quadrivalent live atenuated influenza vaccine for children. Przegląd Pediatryczny/Pediatric Review. 2020: 49, (2), 37-45. MEiN: 000
 6. Przybysz Paulina, Jackowska Teresa. Czy potrafimy wyprzedzić marsz alergiczny? Metody oceny ryzyka rozwoju alergii u dzieci. Can we overtake the allergic march? Methods for assessing the risk of developing allergies in children. Przegląd Pediatryczny/Pediatric Review. 2020: 49, (2), 47-56 MEiN: 000
 7. Zawłocka Edyta, Strzałka Martyna, Jackowska Teresa. Grypa u dzieci. Profilaktyka grypy u dzieci w sezonie 2019/2020. Influenza in children. Prevention of influenza in children during 2019/2020 season. Przegląd Pediatryczny/Pediatric Review. 2020: 49, (1), 7-15. MEiN: 000
 8. Jackowska Teresa, Marczyńska Magdalena. Procedura postępowania z dzieckiem na SOR/IPP, oddziale pediatrycznym z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19. Guidance for pediatric emergency department, emergency room and pediatric hospital with a child suspected or diagnosed with COVID-19. Przegląd Pediatryczny/Pediatric Review. 2020 : 49, (2), 6-18 MEiN: 000
 9. Jackowska Teresa, Peregud-Pogorzelski Jarosław, Marczyńska Magdalena, Czajka Hanna.Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Konsultanta Krajowego w dziedzinie pedriatrii dotyczące opieki ambulatoryjnej nad dziećmi w czasie pandemii COVID-19, wywołanej wirusem Sars-CoV-2. Recommendations of the Polish Pediatric Society and the National Consultant in the field of pediatrics regarding outpatient care for children during the COVID-19 pandemic, caused by the Sars-CoV-2 virus. Przegląd Pediatryczny/Pediatric Review. 2020: 49, (2), 19-23 MEiN: 000
 10. Mostowska-Fernandez Katarzyna, Wrotek August E., Jackowska Teresa. Analiza przyczyn zgłaszania się pacjentów bez skierowania na szpitalny odział ratunkowy. Analysis of the motives for self-referral to the emergency department. Przegląd Pediatryczny/Pediatric Review. 2020: 49, (3), 58-63 MEiN: 000
 11. Jędrzejczak Joanna, Wilińska Maria, Kamińska Ewa, Lauterbach Ryszard, Helwich Ewa, Jackowska Teresa, Nagańska Ewa, Jacyna Natalia, Majkowska-Zwolińska Beata. A position paper on breastfeeding by women with epilepsy – working group report. Stanowisko dotyczące karmienia piersią przez kobiety chore na padaczkę. Raport grupy roboczej. Journal of Epileptology 2020 : 28, 37-55, [wersja w jęz. pol.: 2020;28(Suppl.1):5-23] MEiN: 000
 12. Marczyńska Magdalena, Pokorska-Śpiewak Maria, Talarek Ewa, Figlerowicz Magdalena, Kalicki Bolesław, Kuchar Ernest, Majda-Stanisławska Ewa, Pawłowska Małgorzata, Sulik A., Sybilski Adam J., Szenborn Leszek, Wysocki Jacek, Jackowska Teresa. Postępowanie z dzieckiem z COVID-19. Zalecenia dla pediatrów oraz lekarzy medycyny rodzinnej w podstawowej opiece zdrowotnej oraz dla leczących dzieci zakażone SARS-COV-2 w warunkach szpitalnych. Management of a child with COVID -19. Recommendations for pediatricians and family medicine physicians in primary healthcare and hospital settings. Przegląd Pediatryczny/Pediatric Review. 2020 : 49, (4), 1-7 MEiN: 000
 13. Okarska-Napierała Magdalena, Kuchar Ernest, Książyk Janusz, Mazur Anna, Szenborn Leszek, Werner Bożena, Wysocki Jacek, Jackowska Teresa. Postępowanie z dzieckiem z wieloukładowym zespołem zapalnym powiązanym z COVID-19. Wytyczne grupy eksperckiej przy Polskim Towarzystwie Pediatrycznym i Konsultancie Krajowym w dziedzinie pediatrii. Approach to a child with paediatric inflammatory multisystem syndrome with COVID -19. Recommendations by the Polish Paediatric Society expert group and the national consultant in the field of paediatrics. Przegląd Pediatryczny/Pediatric Review. 2020: 49, (4), 1-7 MEiN: 000
 14. Szajewska Hanna, Horvath Andrea, Błażowski Łukasz, Cukrowska Bożena, Czerwionka-Szaflarska Mieczysława, Feleszko Wojciech, Jackowska Teresa, Jarocka-Cyrta Elżbieta, Kurzawa Ryszard. Probiotyki, prebiotyki, synbiotyki w zapobieganiu chorobom alergicznym i ich leczeniu – stanowisko grupy ekpertów. Probiotics, prebiotics, and synbiotics in the prevention and treatment of allergic diseases – expert opinion. Standardy Medyczne-Pediatria. 2020 : 17, 733-735 MEiN: 000
 15. Hejda Grażyna, Mazur Artur, Dembiński Łukasz, Peregud-Pogorzelski Jarosław, Jackowska Teresa, Walczak Mieczysław, Szczepański Tomasz. Health care for children and adolescents in Poland. Turkish Archives of Pediatrics. 2020: 55, (Suppl.1), 63-68.[artykuł opublikowany również: Pediatria Polska. 2020;95(3):163-168] MEiN: 000

Rozdziały w książkach 2020

 1. Jackowska Teresa. Rola rodziców, matki w opiece nad noworodkiem. W: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. / [red.nauk.] Danuta Zarzycka, Andrzej Emeryk. 1. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2020. 122-136 : rozdział 8.1. p-ISBN: 978-83-200-6155-0. MEiN: 20.000
 2. Jackowska Teresa. Zagadnienia pediatryczne w okresie pandemii COVID-19, spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. W: Wirus SARS-CoV-2 wywołujący COVID-19. : Zalecenia postępowania z pacjentem. / [red.] Krystyna Bogdan. 1. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2020. 39-52. p-ISBN: 978-83-200-6034-8 MEiN: 20.000
 3. Jackowska Teresa. Ostre zatrucia i inne stany nagłe w pedriatrii. W: Zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży. / [red.nauk.] Barbara Remberk. 1. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2020. 575-596 : rozdział 37. p-ISBN: 978-83-200-6149-9. MEiN: 20.000

W Klinicznym Oddziale Pediatrycznym prowadzone są także badania kliniczne

 1. Tytuł badania: Badanie fazy 3, randomizowane, prowadzone metodą częściowo podwójnej ślepej próby, mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania i immunogenności 20-walentnej, skoniugowanej szczepionki przeciw pneumokokom u zdrowych dzieci w wieku 12 – 23 miesiące życia, którym podano w okresie niemowlęctwa dwie dawki Prevenar 13 (A Phase 3, Randomized, Partially Double-Blind Trial To Evaluate The Safety And Immunogenicity Of 20-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine In Healthy Toddlers 12 Through 23 Months Of Age With 2 Prior Infant Doses Of Prevenar 13)

Główny badacz: prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

Ośrodek: 1010

Protokół badania: B7471027

Sponsor badania: Pfizer

 1. Tytuł badania: Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie kliniczne fazy 2b/3 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo MK-1654 u zdrowych niemowląt urodzonych przedwcześnie i w terminie. (A Phase 2b/3 Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study to Evaluate the Efficacy and Safety of MK-1654 in Healthy Pre-Term and Full-Term Infants)

Główny badacz: prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

Ośrodek: 2425

Protokół badania: MK-1654-004

Sponsor badania: Merck Sharp & Dohme LLC, Rahway, NJ USA

 1. Tytuł badania: Badanie fazy IV z jednym ramieniem terapeutycznym, prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu ustalenie bezpieczeństwa stosowania, tolerancji i immunogenności szczepionki TRUMENBA® podawanej uczestnikom z obniżoną odpornością w wieku ≥10 lat. (A Phase 4, Open-Label, Single-arm Trial To Describe The Safety, Tolerability, And Immunogenicity Of TRUMENBA® When Administered to Immunocompromised participants ≥10 Years Of Age)

Główny badacz: prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

Ośrodek: 1004

Protokół badania: B1971060

Sponsor: Pfizer

 1. Tytuł badania: Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III mające na celu ocenę bezpieczeństwa stosowania i immunogenności 20-walentnej, skoniugowanej szczepionki przeciw pneumokokom podawanej w cyklu złożonym z 2 dawek przeznaczonych dla niemowląt i 1 dawki przeznaczonej dla dzieci w wieku poniemowlęcym u zdrowych niemowląt. (A Phase 3, Randomized, Double-Blind Trial To Evaluate The Safety And Immunogenicity Of A 20- Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine Given As A Series Of 2 Infant Doses And 1 Toddler Dose In Healthy Infants)

Główny badacz: prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

Ośrodek: 1033

Protokół badania: B7471012

Sponsor badania: Pfizer

Tytuł badania: Wielośrodkowe, randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III z grupą kontrolną przyjmującą placebo, oceniające wpływ szczepień przeciw gruźlicy na zapadalność i przebieg zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników ochrony zdrowia w Polsce podczas pandemii COVID-19

Główny badacz: prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska

Ośrodek: 5 (Warszawa)

Protokół badania: BCG/COVID-19/UR/04/2020;

Sponsor badania: Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie

Informacje dla studentów/stażystów/rezydentów
 • Od 2008 roku przy Oddziale Pediatrycznym działa Pediatryczne Studenckie Koło Naukowe;

opiekunami są:

lek. Piotr Hartmann (tel: 22 56 90 204 mail:skn@pediatria.waw.pl) oraz

lek Alicja Sapała-Smoczyńska (tel: 22 56 90 204 mail: skn@pediatria.waw.pl).

Zapraszamy studentów już od drugiego roku studiów. Spotkania koła w roku akademickim 2013/2014 odbywać się będą w sali konferencyjnej Szpitala Bielańskiego (IV piętro) lub w sali seminaryjnej Kliniki Pediatrii CMKP.

Członkowie koła uczestniczą w posiedzeniach (co dwa tygodnie), przygotowują prezentacje, biorą udział w warsztatach organizowanych w Oddziale, mają możliwość przygotowywania publikacji i prac naukowych.

Lokalizacja koła przy oddziale ogólnopediatrycznym gwarantuje różnorodność pacjentów w trakcie zajęć praktycznych (dyżurów) oraz przy przygotowywaniu publikacji.

 • Konferencje pediatryczne to okazja, aby zapoznać się z aktualnymi standardami i nowościami w pediatrii. Wiele z nich jest bezpłatnych. Informacje o konferencjach można znaleźć na stronie www.pediatria.waw.pl.
Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale Zakres udzielanych świadczeń