ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

ICD9

kod

Nazwa udzielanego świadczenia

03.311Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
23.0105Konsultacja specjalistyczna
37.281Echokardiografia jam serca
44.11Przezbrzuszna gastroskopia
44.16Gastroskopia diagnostyczna
87.03Komputerowa tomografia głowy i/ lub szyi
87.030TK głowy bez kontrastu
87.031TK głowy bez kontrastu i z kontrastem
87.171RTG czaszki w projekcji bocznej
87.172RTG czaszki w projekcji strzałkowej
87.22Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego
87.23Zdjęcie RTG kręgosłupa piersiowego
87.24Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
87.3Badanie rtg tkanek miękkich klatki piersiowej
87.4Inne badania rtg klatki piersiowej
87.411TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem
87.44Rutynowe zdjęcie RTG klatki piersiowej
87.440RTG klatki piersiowej
87.6Inne badanie rtg układu pokarmowego
87.699RTG przewodu pokarmowego – inne
88.011TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
88.191RTG jamy brzusznej przeglądowe
88.21Zdjęcie RTG kości barku i ramienia
88.26Zdjęcie RTG kości miednicy/biodra – inne
88.27Zdjęcie RTG uda/kolana/podudzia
88.28Zdjęcie RTG kostki/stopy
88.303TK kończyny dolnej bez kontrastu
88.713USG tarczycy i przytarczyc
88.714USG naczyń szyi doppler
88.721Echokardiografia
88.729Echokardiografia – inne
88.732USG piersi
88.749USG przewodu pokarmowego – inne
88.76Diagnostyka ultrasonograficzna brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.761USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.764USG transwaginalne
88.769USG brzucha inne
88.77Diagnostyka ultrasonograficzna obwodowego układu naczyniowego
88.777USG naczyń kończyn dolnych – doppler
88.789Diagnostyka USG macicy ciężarnej – pełna
88.792USG macicy nieciężarnej i przydatków
88.793USG kończyn górnych lub dolnych
88.91Rezonans magnetyczny mózgu i pnia mózgu
88.911RM mózgu i pnia mózgu bez kontrastu
88.912RM mózgu i pnia mózgu bez kontrastu i z kontrastem
89.0Wywiad, ocena, konsultacja i badanie
89.00Porada lekarska, konsultacja, asysta
89.04Opieka pielęgniarki lub położnej
89.141Elektroencefalografia (EEG)
89.502Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) Holter EKG
89.51Elektrokardiogram (ocena rytmu serca)
89.52Elektrokardiogram
89.541Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
90.0Badanie mikroskopowe materiału z układu i płynu mózgowo rdzeniowego
90.52Mikroskopowe badanie krwi -posiew
92.011Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy – z zastosowaniem jodu 131I
94.0Badanie psychologiczne i testy
94.08Testy/ocena psychologiczna – inna
94.09Psychologiczna ocena stanu psychicznego – inne niż wymienione
94.1Wywiady psychiatryczne, konsultacje i oceny
94.11Psychiatryczna ocena stanu psychicznego
94.111Kliniczno-psychiatryczna ocena stanu psychicznego
94.115Ocena stanu psychicznego – inne
94.2Psychiatryczne leczenie biologiczne
94.23Leczenie neuroleptykami
94.25Leczenie lekami psychiatrycznymi – inne
94.29Psychiatryczne leczenie biologiczne
94.52Skierowanie do dalszej opieki psychiatrycznej
94.62Detoksykacja alkoholowa
94.65Detoksykacja dla uzależnionych od innych środków odurzających
99.04Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
99.05Przetoczenie koncentratu płytkowego
99.1Wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej
99.21Wstrzyknięcie antybiotyku
99.218Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie