Wykaz osób kierujących Oddziałem

Lekarz Kierujący Oddziałem
Dr hab. n. med. Michał Lew – Starowicz, Prof. CMKP
Specjalizacja: Psychiatria, Seksuologia
Zastępca Ordynatora
dr n. med. Wojciech Merk
Specjalizacja: Psychiatria, Seksuologia
Pielęgniarka Oddziałowa
Mgr Stanisława Kalużna
Specjalizacja: pielęgniarstwo psychiatryczne

Informacje dotyczące oddziału

Pełna nazwa jednostki 

Oddział Psychiatryczny

Kliniczny Oddział Psychiatryczny CMKP

 

Kontaktowy Sekretariat (praca od 0730 do 1505)

 Gabinety lekarskie (praca od 0800 do 1535)

 • 22 56-90-493
 • 22 56-90-372
 • 22 56-90-405

 Gabinet psychologów (praca od 0800 do 1535)

 • 22 56-90-442

 Punkt pielęgniarski (praca 24 godziny)

 • 22 56-90-496

Pielęgniarka oddziałowa (praca od 0700 do 1430)

 • 22 56-90-497
Informacje ogólneLokalizacja:

  • Parter, Pawilon H

  Liczba łóżek:

  • Oddział dysponuje 27 łóżkami w 8 salach.
  • Sale 2-7 osobowe.

 Liczba łóżek intensywnego nadzoru:

  • W oddziale wydzielono odcinek obserwacyjny z 4 salami przeznaczonymi do obserwacji. Sale 2-3 osobowe.

 Udogodnienia dla Pacjentów:

  • Do dyspozycji pacjentów jest wydzielony ogródek z bezpośrednim wyjściem z oddziału, świetlica, telewizor, automat telefoniczny, stół do tenisa.
Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęć planowychOddział całodobowy przyjmuje pacjentów w ostrych stanach w trybie całodobowego  dyżuru.

Do przyjęcia planowego pacjenci są kwalifikowani przez lekarza psychiatrę w SOR, w porozumieniu z lekarzem kierującym oddziałem psychiatrii lub jego zastępcą.  Warunkiem przyjęcia jest posiadanie ważnego skierowania od lekarza psychiatry. O terminie przyjęcia powiadamia telefonicznie sekretariat oddziału.

Szczegółowe wymagania dotyczące odwiedzinW oddziale obowiązuje zakaz wnoszenia przedmiotów ostrych, szklanych i innych niebezpiecznych np. sznurków, pasków itp.

Odwiedzający mają obowiązek opuszczenia sali chorych przy wszelkich czynnościach wykonywanych przy pacjentach w ramach świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych oraz pozostawiania okryć wierzchnich poza Oddziałem.

Informacje o stanie zdrowia pacjentów.Informacje udzielane są osobom upoważnionym przez pacjenta od poniedziałku do piątku w godzinach pracy lekarza prowadzącego leczenie. Poza godzinami pracy lekarza prowadzącego leczenie oraz w weekendy informacji udziela lekarz dyżurny.
Wiodące zainteresowania kliniczne jednostki
 • Psychiatria środowiskowa – stworzenie systemu zintegrowanej opieki środowiskowej  na Bielanach;
 • Psychiatria konsultacyjna;
 • Wczesna interwencja i zapobieganie nawrotom zaburzeń psychotycznych;
 • Zaburzenia psychiczne w przebiegu chorób somatycznych;
 • Powikłania kardiometaboliczne w zaburzeniach psychotycznych.
Świadczenia medyczne wyróżniające jednostkę na tle podobnych oddziałów na Mazowszu
 • Współwystępowanie chorób psychicznych i somatycznych;
 • Zaburzenia psychiczne w okresie ciąży i okołoporodowym;
 • Diagnostyka endokrynologiczna u chorych psychicznie.
Współpraca z innymi ośrodkami
Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych
 • Program interwencji motywujących do leczenia uzależnienia alkoholowego osób hospitalizowanych w szpitalu Bielańskim;
 • Program psychospołecznych oddziaływań terapeutycznych u osób z zaburzeniami psychotycznymi leczonych w szpitalnym oddziale psychiatrycznym.
Nagrody, wyróżnienia, certyfikaty
 • Wdrażanie zintegrowanych świadczeń medycznych i psychospołecznych w jednostkach organizacyjnych Bielańskiego Centrum Zdrowia Psychicznego i Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w ramach projektu POWR.04.01.00-IZ.00-00-014/17 „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę-projekt zintegrowany”;
 • „Nagrody za najlepsze prezentacje naukowe (Michał Lew-Starowicz):18th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Madryt, 2016; Congress of the International Society for Sexual Medicine, Miami, 2022; Congress of the South Asia Society for Sexual Medicine, Dhaka, 2023.
 • Nagroda zespołowa II stopnia za osiągniecia naukowe w 2019 roku (Michał Lew-Starowicz, Ewelina Kowalewska, Izabela Jąderek) przyznana przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego;
 • Dr hab. n med. Michał Lew- Starowicz, Prof. CMKP w 2019 roku zaproszony jako Visiting Professor do Klinik fur Psychiatrie, Sozialpsychiatrie und Psychotherapie, Medizinische Hochschule Hannover (Niemcy);
 • Dr hab. n med. Michał Lew-Starowicz w 2020 roku Nagroda Ministra Zdrowia za Działalność Dydaktyczną.
Działalność naukowa i dydaktycznaDziałalność lecznicza (zakres działań diagnostyczno-terapeutycznych):

 • Kompleksowa diagnostyka zaburzeń psychicznych z uwzględnieniem markerów biologicznych, neuroobrazowania i oceny neuropsychologicznej;
 • Psychiatria konsultacyjna;
 • Skoordynowana opieka psychiatryczna w ramach działania Bielańskiego Centrum Zdrowia Psychicznego i współpracujących jednostek;
 • Współpraca z rodzinami pacjentów z zastosowaniem metody Otwartego Dialogu.

Działalność dydaktyczna:

 • Oddział Psychiatrii posiada akredytację do specjalizacji lekarskiej z psychiatrii Klinika Psychiatrii CMKP jest organizatorem kursów specjalizacyjnych z psychiatrii, a także innych specjalnościach medycznych (medycyna rodzinna, neurologia, geriatria).

Działalność naukowa (główne kierunki badań):

 • Impulsywne i kompulsywne zachowania związane z jedzeniem i aktywnością seksualną;
 • Kardiometaboliczne czynniki w chorobach psychicznych;
 • Uwarunkowania immunologiczne zaburzeń psychicznych u kobiet w okresie okołoporodowym i po porodzie.
Informacje dla studentów /stażystów /rezydentów :W oddziale i pozostałych jednostkach można odbywać staże specjalizacyjne i inne zawodowe, oraz praktyki studenckie w zakresie psychiatrii i psychologii po porozumieniu z lekarzem kierującym oddziałem lub zastępcą. Warunkiem przyjęcia jest skierowanie na staż z miejsca zatrudnienia lub nauki, zawarcie odpowiedniej umowy oraz posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC i NW.
Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale Zakres udzielanych świadczeń