Wykaz osób kierujących Oddziałem

Lekarz Kierujący Oddziałem
Dr hab. n. med. Michał Lew – Starowicz
Specjalizacja: Psychiatria, Seksuologia
Zastępca Ordynatora
Lek. Dorota Suchecka
Specjalizacja: Psychiatria, Psychoterapeuta PTP
Pielęgniarka Oddziałowa
Mgr Stanisława Kalużna
Specjalizacja: pielęgniarstwo psychiatryczne

Informacje dotyczące oddziału

Pełna nazwa jednostki 

Oddział Psychiatryczny

Kliniczny Oddział Psychiatryczny CMKP

 

Telefon kontaktowy Sekretariat:

 •         22 56-90-495
 • (Fax) 22 864-47-46

 Gabinet lekarski:

 • 22 56-90-104
 • 22 56-90-372
 • 22 56-90-405

 Gabinet psychologów:

 • 22 56-90-442

 Izba przyjęć:

 • 22 834-10-05,
 • 22 56-90-493

 Pielęgniarki:

 • 22 56-90-496.
Informacje ogólneLokalizacja:

  • Parter, Pawilon H

 Podjednostki działające w strtukturze oddziału:

Oddział psychiatryczny całodobowy i powiązane z nim w strukturze szpitala jednostki:

 • Oddział Dzienny Rehabilitacyjny;
 • Zespół Leczenia Środowiskowego;
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego,

tworzą system zintegrowanych świadczeń lecznictwa psychiatrycznego.

  Liczba łóżek:

  • Oddział dysponuje 27 łóżkami w 8 salach.
  • Sale 2-7 osobowe.

 Liczba łóżek intensywnego nadzoru:

  • W oddziale wydzielono odcinek obserwacyjny z 4 salami przeznaczonymi do obserwacji. Sale 2-3 osobowe.

 Udogodnienia dla Pacjentów:

  • Do dyspozycji pacjentów jest wydzielony ogródek z bezpośrednim wyjściem z oddziału, świetlica, telewizor, automat telefoniczny, stół do tenisa.
Szczegółowe wymagania dotyczące przyjęć planowychOddział całodobowy przyjmuje pacjentów w ostrych stanach w trybie całodobowego  dyżuru.

Do przyjęcia planowego  pacjenci są kwalifikowani przez lekarza dyżurnego izby przyjęć. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie ważnego skierowania od lekarza psychiatry. O terminie przyjęcia powiadamia telefonicznie  sekretariat oddziału.

Do poradni na wizytę u psychiatry nie jest wymagane skierowanie.

Do psychologa w poradni wymagane jest skierowanie od lekarza POZ, rodzinnego, lekarza psychiatry lub innego specjalisty, Należy się zapisać w rejestracji poradni przyszpitalnej . Konieczny jest dowód osobisty, numer PESEL.

Do Zespołu Leczenia Środowiskowego pacjenci są przyjmowani po kwalifikacji przez lekarza Zespołu (ul. Grabałowska 14). Należy zgłosić się z dowodem osobistym, numerem PESEL. Wskazane jest skierowanie od psychiatry, w uzasadnionych przypadkach pacjent może być przyjęty do kwalifikacji bez skierowania.

Do Oddziału Dziennego Rehabilitacyjnego pacjenci są przyjmowani po kwalifikacji przez lekarza oddziału (ul. Felińskiego 8). Należy zgłosić się z dowodem osobistym, numerem PESEL.

Wskazane jest skierowanie od psychiatry, w uzasadnionych przypadkach pacjent może być przyjęty do kwalifikacji bez skierowania.

Szczegółowe wymagania dotyczące odwiedzinOdwiedziny mogą odbywać się codziennie w godzinach 1500 – 1800 , w soboty i niedziele od 1000do 1800, a w pozostałych godzinach po uzgodnieniu z lekarzem leczącym.

W oddziale obowiązuje zakaz wnoszenia przedmiotów ostrych, szklanych i innych niebezpiecznych np. sznurków, pasków itp.

Odwiedzający mają obowiązek opuszczenia sali chorych przy wszelkich czynnościach wykonywanych przy pacjentach w ramach świadczeń medycznych i pielęgnacyjnych oraz pozostawiania okryć wierzchnić poza Oddziałem.

Godziny udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentów.Informacje o stanie zdrowia pacjentów oddziału całodobowego i dziennego udzielane są przez lekarzy leczących w godzinach pracy oddziału (codziennie w dni robocze od 900 do 1500), po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z lekarzem terminu spotkania. Nie udziela się informacji przez telefon.

W oddziale całodobowym poza godzinami pracy lekarzy oddziału w stanach nagłych informacji udziela lekarz dyżurny.

Dni i godziny pracy PoradniDni i godziny pracy poradni

 Poniedziałek WtorekŚrodaCzwartekPiątek
 0800-1535 0800-19000800-19000800-18300800-1535

Dni i godziny pracy Zespołu Leczenia Środowiskowego

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  0800-1530 0800-1530 0800-1530 0800-1530 0800-1530

Klub pacjentów (przy ZLŚ ul. Grębałowska): Czwartek godz. 1400 – 1530.

Klub Pacjentów przy oddziale dziennym (ul. Felińskiego 8): Środa godz. 1530 – 1800.

Grupa terapeutyczna

 • dla osób z doświadczeniem kryzysu psychotycznego lub afektywnego – I i III wtorek miesiąca godz. 0930 – 1100
 • dla rodzin osób chorujących psychicznie – II i IV wtorek miesiąca godz. 0930 – 1100

Tel. kontaktowy: 22 56-90-442, 22 56-90-405.

Wiodące zainteresowania kliniczne jednostki
 • Psychiatria środowiskowa – stworzenie systemu zintegrowanej opieki środowiskowej  na Bielanach.
 • Psychiatria konsultacyjna.
 • Rehabilitacja schizofrenii.
 • Neuroendokrynologia w psychiatrii.
 • Kliniczne aspekty alkoholizmu.
Świadczenia medyczne wyróżniające jednostkę na tle podobnych oddziałów na Mazowszu
 • Współwystępowanie chorób psychicznych i somatycznych.
 • Zaburzenia psychiczne w okresie ciąży i okołoporodowym.
 • Diagnostyka endokrynologiczna u chorych psychicznie.
Współpraca z innymi ośrodkami

www.facebook.com/mieszkaniechronionenabielanach

Realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych
 • Program interwencji motywujących do leczenia uzależnienia alkoholowego osób hospitalizowanych w szpitalu Bielańskim.
 • Program psychospołecznych oddziaływań terapeutycznych u osób z zaburzeniami psychotycznymi leczonych w szpitalnym oddziale psychiatrycznym.
Nagrody, wyróżnienia, certyfikaty
 • Nagroda za najlepszy poster na IV międzynarodowej konferencji  Naukowo Szkoleniowej „Optymalizacja leczenia w Psychiatrii Wisła 9-11.12 2010.
Działalność naukowa i dydaktyczna Realizowane projekty badawcze:

 • Mechanizmy obronne u dzieci rodziców chorych na schizofrenie.
 • Przymus w leczeniu a subiektywna ocena hospitalizacji przez  pacjenta.
 • Ocena porównawcza systemów zintegrowanego i funkcjonalnego psychiatrycznej opieki środowiskowej  (program międzynarodowy koordynowany przez Zakład Zdrowia Publicznego instytutu Psychiatrii i Neurologii.

 Działalność dydaktyczna:

Oddział posiada akredytację do specjalizacji z psychiatrii klinicznej i z psychologii klinicznej, oraz do realizacji staży cząstkowych w zakresie psychiatrii klinicznej, psychiatrycznego leczenia ambulatoryjnego (poradni), i w formach pośrednich (oddział dzienny, zespół leczenia środowiskowego), oraz psychiatrii konsultacyjnej – do specjalizacji z psychiatrii i z innych dyscyplin medycznych.

Informacje dla studentów /stażystów /rezydentów :W oddziale i pozostałych jednostkach można odbywać staże specjalizacyjne i inne zawodowe, oraz praktyki studenckie w zakresie psychiatrii i psychologii klinicznej po porozumieniu z kierownikiem jednostki lub ordynatorem oddział. Warunkiem przyjęcia jest skierowanie na staż z miejsca zatrudnienia lub nauki, zawarcie odpowiedniej umowy oraz posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC i NW.
Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale Zakres udzielanych świadczeń