ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

ICD 9
kodnazwa
00.94Zabieg wykonany techniką endoskopową/ laparoskopową
07.22Jednostronne usunięcie nadnercza
23.2003Nacięcie ropowicy
39.98Opanowanie krwotoku – inne
54.02Drenaż ropnia zewnątrzotrzewnowego
54.19Laparotomia – inna
55.0Nacięcie miąższu nerkowego (nefrotomia) i wytworzenie przetoki nerkowej (nefrostomia)
55.011Nacięcie miąższu nerki w celu usunięcia torbieli metodą otwartą
55.013Nacięcie miąższu nerki w celu usunięcia kamienia metodą otwartą
55.014Otwarcie (fenestracja) torbieli nerki laparoskopowo
55.015Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki laparoskopowo
55.016Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki z elektrokoagulacją ściany wewnętrznej laparoskopowo
55.02Wytworzenie przetoki nerkowej
55.022Wytworzenie przetoki nerkowej metodą nakłucia
55.03Przezskórna nefroskopia z usunięciem złogu bez jego fragmentacji (PCNL)
55.04Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni i usunięciem złogu (PCNL)
55.041Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni sonotrodą lub litoklastem i usunięciem złogu (PCNL)
55.043Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni sonotrodą lub litoklastem i usunięciem złogu (PCNL) zabieg skomplikowany
55.110Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) metodą otwartą
55.111Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) metodą otwartą operacja skomplikowana
55.2Zabiegi diagnostyczne w obrębie nerki
55.221Ureteropieloskopia endoskopem sztywnym przezcewkowa
55.272Nacięcie i drenaż ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego
55.4Częściowe wycięcie nerki
55.41Wycięcie kielicha nerkowego
55.42Klinowa resekcja nerki
55.47Częściowe wycięcie nerki laparoskopowo
55.470Częściowe wycięcie nerki proste laparoskopowo
55.49Częściowe wycięcie nerki – inne
55.5Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia)
55.511Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem i fragmentem pęcherza (nefroureterektomia)
55.512Całkowite jednostronne wycięcie nerki
55.513Wycięcie nerki radykalne z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.514Wycięcie nerki radykalne z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych i pozostawieniem nadnercza z powodu guza
55.552Wycięcie nerki proste laparoskopowo
55.553Wycięcie nerki radykalne laparoskopowo z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.554Wycięcie nerki z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych i pozostawieniem nadnercza z powodu guza
55.871Plastyka miedniczkowo-moczowodowa metodą otwartą
55.872Plastyka miedniczkowo-moczowodowa laparoskopowo
55.922Nakłucie nerki
55.93Wymiana cewnika w przetoce nerkowej
55.99Operacje nerki – inne
56.02Usunięcie kamienia z moczowodu lub miedniczki nerkowej bez nacięcia
56.022Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie sonotrodą lub litoklastem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL)
56.023Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie laserem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL)
56.024Ureteroskopia ureteroskopem giętkim, skruszenie laserem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL)
56.031Usunięcie ciała obcego z moczowodu bez nacięcia
56.042Usunięcie przeszkody z miedniczki nerkowej bez nacięcia inne
56.09Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej – inne
56.1Nacięcie ujścia moczowodu
56.231Usunięcie kamienia z moczowodu (ureterolitotomia)
56.311Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym
56.312Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem giętkim
56.334Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym z biopsją kleszczykową lub szczoteczkową
56.511Wytworzenie przetoki moczowej z użyciem wstawki z jelita z wszczepieniem moczowodów do wstawki
56.512Zewnętrzne odprowadzenie moczu przez przetokę moczowodowo-jelitową
56.515Wytworzenie przetoki metodą Brickera
56.711Zespolenie moczowodu z jelitem
56.742Przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia)
56.96Przezcewkowe wprowadzenie cewnika do moczowodu lub usunięcie
56.962Przezcewkowe wprowadzenie cewnika podwójnie zagiętego (2xJ) do górnych dróg moczowych albo wymiana
57.03Usunięcie kamieni z pęcherza bez nacięcia
57.031Uretrocystoskopia i usunięcie kamieni albo kamienia w całości z pęcherza przez cewkę moczową
57.032Uretrocystoskopia i skruszenie kleszczami, sonotrodą, litoklastem lub metodą elektrohydrauliczną kamieni albo kamienia oraz ich usunięcie z pęcherza przez cewkę moczową
57.033Uretrocystoskopia i skruszenie laserem kamieni albo kamienia oraz ich usunięcie z pęcherza przez cewkę moczową
57.04Uretrocystoskopia i usunięcie ciała obcego z pęcherza przez cewkę moczową
57.09Opróżnienie pęcherza moczowego – inne
57.172Wytworzenie przezskórnej przetoki nadłonowej (cystostomia) metodą nakłucia
57.191Usunięcie kamienia z pęcherza moczowego przez nacięcie (cystolitotomia)
57.32Cystoskopia przezcewkowa
57.42Uretrocystoskopia i elektroresekcja guza pęcherza (TURBT)
57.421Uretrocystoskopia i elektroresekcja (standardowa, monopolarna) małego (<3 cm) guza pęcherza (TURBT)
57.422Uretrocystoskopia i elektroresekcja (standardowa, monopolarna) dużego (>3 cm) guza lub guzów mnogich pęcherza (TURBT)
57.423Uretrocystoskopia i elektroresekcja (bipolarna w 0,9% roztworze NaCl) małego (<3 cm) guza pęcherza (TURBTiS)
57.49Inne przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie zmiany patologicznej lub tkanki pęcherza moczowego
57.71Radykalne wycięcie pęcherza
57.713Usunięcie pęcherza, cewki moczowej i tkanki tłuszczowej u kobiety
57.721Wycięcie pęcherza radykalne z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową u mężczyzny
57.727Wycięcie pęcherza radykalne i cewki moczowej męskiej z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.731Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.737Wycięcie pęcherza radykalne bez macicy ani przydatków oraz odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.94Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
57.95Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe
58.1Nacięcie ujścia cewki moczowej (meatotomia)
58.2Zabiegi diagnostyczne w obrębie cewki moczowej
58.22Inna uretroskopia
58.23Biopsja cewki moczowej
58.3Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek cewki moczowej
58.311Uretroskopia uretro- albo cystoskopem sztywnym oraz elektrokoagulacja zmiany cewki
58.392Wycięcie zmiany cewki moczowej
58.47Plastyka ujścia zewnętrznego cewki moczowej (meatoplastyka)
58.498Wycięcie torbieli okołocewkowej u kobiety
58.52Wewnętrzne nacięcie zewnętrznego ujścia cewki moczowej
58.542Uretroskopia i rozcięcie zwężenia cewki (uretrotomia optyczna wewnętrzna)
58.6Rozszerzenie cewki moczowej
58.622Zgłębnikowanie (kalibracja) cewki kobiecej
58.642Rozszerzenie cewki męskiej
58.652Rozszerzenie zwężenia cewki żeńskiej
59.795Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu przezpochwowa z użyciem taśmy
59.81Odprowadzenie moczu z nerki przez cewnik moczowodowy
59.82Wprowadzenie cewnika moczowodowego
59.92Inne operacje tkanek okołonerkowych lub okołopęcherzowych
60.111Biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa
60.2Przezcewkowe wycięcie gruczołu krokowego
60.231Przezcewkowa elektroresekcja stercza (TURP) standardowa (monopolarna)
60.232Przezcewkowa elektroresekcja stercza bipolarna w 0,9% roztworze NaCl (TURPiS)
60.242Przezcewkowa elektrowaporyzacja stercza (TUVP)
60.291Przezcewkowe wycięcie płata środkowego gruczołu krokowego
60.295Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego (TURP)
60.3Prostatektomia/ adenomektomia nadłonowa
60.31Wycięcie stercza (prostatektomia) nadłonowa metodą otwartą
60.32Wycięcie stercza (prostatektomia) bez limfadenektomii miednicznej laparoskopowo
60.41Usunięcie operacyjne gruczolaka stercza (adenomektomia) z dostępu załonowego zewnątrzpęcherzowego
60.5Prostatektomia radykalna
60.51Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową z dostępu załonowego
60.52Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią miedniczną z dostępu załonowego
60.54Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową laparoskopowo
60.55Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią miedniczną laparoskopowo
60.64Usunięcie operacyjne gruczolaka stercza (adenomektomia) z dostępu przezpęcherzowego
60.83Wycięcie wzgórka nasiennego z powodu zwężenia lub zarośnięcia przewodu wytryskowego lub torbieli pośrodkowej stercza pod kontrolą uretroskopową (TURED)
61.0Nacięcie i drenaż moszny i osłonki pochwowej jądra
61.12Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra lub torbieli najądrza
61.19Inne zabiegi diagnostyczne moszny/ osłonki pochwowej jądra
61.2Wycięcie wodniaka osłonki pochwowej jądra
61.49Operacje naprawcze moszny/ osłonki pochwowej – inne
61.9Inne zabiegi w obrębie moszny i osłonki pochwowej jądra
61.91Przezskórna aspiracja osłonki pochwowej
61.99Operacje moszny/ osłonki pochwowej – inne
62.14Laparoskopia w poszukiwaniu jądra
62.31Wycięcie jądra jednostronne
62.5Umocowanie jądra w mosznie (orchidopeksja)
62.501Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego jednostronne
62.521Operacja z powodu skrętu jądra lub przyczepka jądra z zachowaniem jądra
62.522Operacja z powodu skrętu jądra z zachowaniem jądra i jednoczasowym umocowaniem jądra przeciwległego w mosznie
62.61Szycie rany jądra
62.81Operacja urazowego uszkodzenia jądra z zachowaniem jądra w mosznie
63.0Zabiegi diagnostyczne w obrębie powrózka najądrza i nasieniowodu
63.09Zabiegi diagnostyczne powrózka nasiennego/ nasieniowodu i najądrza – inne
63.11Wysokie podwiązanie żyły jądrowej
63.12Operacja wodniaka jądra
63.14Operacja mikrochirurgiczna żylaków powrózka nasiennego
63.15Operacja żylaków powrózka nasiennego laparoskopowo
63.151Operacja żylaków powrózka nasiennego jednostronna
63.152Operacja żylaków powrózka nasiennego obustronna
63.2Operacja torbieli nasiennej najądrza
63.4Wycięcie najądrza
63.86Zespolenie niesieniowodowo-najądrzowe lub nasieniowodowo-nasieniowodowe
63.99Operacje powrózka nasiennego/ najądrza/ nasieniowodu – inne
64.0Operacja stulejki
64.19Inne zabiegi diagnostyczne prącia
64.2Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany prącia
64.21Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia
64.22Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia i moszny
64.91Grzbietowe/ boczne nacięcie napletka
64.92Nacięcie prącia
86.04Nacięcie/ drenaż skóry/ tkanki podskórnej – inne
87.76Cystoureterografia wsteczna
87.77Cystografia – inne
88.741USG transrektalne
89.201Pomiar szybkości przepływu cewkowego (uroflowmetria)
97.612Wymiana cewnika w nefrostomii i pielostomii
97.622Wymiana cewnika w moczowodzie i ureterostomii
98.5Litotrypsja pozaustrojowa ultradźwiękami [ESWL]
98.51Pozaustrojowa litotrypsja nerki/ moczowodu/ pęcherza