Wykaz osób kierujących Oddziałem

Lekarz Kierujący
Lek. Józef Chłopicki
Specjalizacja: Medycyna Ratunkowa
jozef.chlopicki@bielanski.med.pl
Tel. 22 5690121
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej
mgr Izabela Stępień

 

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
Lek. Ewa Zajączkowska
Specjalizacja: Medycyna Ratunkowa
ewa.zajaczkowska@bielanski.med.pl
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
Monika Lasota

Informacje dotyczące oddziału

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (§2 ust.1 z Dz. U. 2015, poz.178 z późn. zm. )

Kontakt Sekretariat (700-1435):

Pokój lekarski:

  • Tel: 22 56-90-162

Punkt pielęgniarski:

  • Tel: 22 56-90-138

Koordynator Oddziału (700-1500):

  • Tel: 22 56-90-126
Informacje ogólne Lokalizacja:

    • Budynek Główny, Pawilon E (skrzydło po prawej stronie), Parter

Wejście do SOR zlokalizowane jest w prawym skrzydle budynku Szpitala (od strony lasku bielańskiego)

 Liczba łóżek:

    • 14 łóżek

 Liczba łóżek wstępnej intensywnej terapii i resuscytacyjno – zabiegowych:

    • 7 łóżka
Godziny udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentów. Całą dobę
Działalność naukowa i dydaktycznaSzpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Bielańskiego jest miejscem praktyki zawodowej studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale Zakres udzielanych świadczeń