Wykaz osób kierujących Oddziałem

Ordynator
Lek. Józef Chłopicki
Specjalizacja: Medycyna Ratunkowa
jozef.chlopicki@bielanski.med.pl
Tel. 22 5690121
p.o. Pielęgniarki Oddziałowej
mgr Izabela Stępień

 

Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem
Lek. Ewa Zajączkowska
Specjalizacja: Medycyna Ratunkowa
ewa.zajaczkowska@bielanski.med.pl
Zastępca Pielęgniarki Oddziałowej
Monika Lasota

Informacje dotyczące oddziału

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (§2 ust.1 z Dz. U. 2015, poz.178 z późn. zm. )

Kontakt Sekretariat (700-1435):

Pokój lekarski:

 • Tel: 22 56-90-162

Punkt pielęgniarski:

 • Tel: 22 56-90-138

Koordynator Oddziału (700-1500):

 • Tel: 22 56-90-126
Informacje ogólne Lokalizacja:

  • Budynek Główny, Pawilon E (skrzydło po prawej stronie), Parter

Wejście do SOR zlokalizowane jest w prawym skrzydle budynku Szpitala (od strony lasku bielańskiego)

 Liczba łóżek:

  • 14 łóżek

 Liczba łóżek wstępnej intensywnej terapii i resuscytacyjno – zabiegowych:

  • 7 łóżka
Godziny udzielania informacji o stanie zdrowia pacjentów. Całą dobę
Świadczenia medyczne udzielane w Oddziale Zakres udzielanych świadczeń

Informacja dla pacjentów dotycząca Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR), udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (§2 ust.1 z Dz. U. 2015, poz.178 z późn. zm.)

Informacje dla pacjentów

 • Zgodnie z założeniami organizacyjnymi systemu ratownictwa medycznego, do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym
 • Nagłe zagrożenie zdrowotne może być spowodowane:
  • Ciężkim urazem, a w konsekwencji ciężkimi, rozległymi, mnogimi obrażeniami ciała doznanymi np.: w wypadku komunikacyjnym, w wypadku w szkole, w sporcie, w domu, upadku z wysokości itp;
  • Nagłym szkodliwym wpływem środowiska – najczęściej takim jak: niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, prąd elektryczny, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/ użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp;
  • Ostrym zatruciem – w tym najczęściejlekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, pokarmami itp;

 

Nagłym zachorowaniem z zaburzeniem funkcji życiowych, najczęściej jest:

  • Nagły ból w klatce piersiowej;
  • Nagłe zaburzenia rytmu serca;
  • Nagła duszność;
  • Nagły silny ból głowy;
  • Nagła utrata przytomności/ zaburzenia świadomości;
  • Napad drgawek;
  • Nagłe zaburzenia widzenia, słuchu, czucia, mowy;
  • Nagły ból brzucha, uporczywe, masywne wymioty;
  • Masywne krwawienia z przewodu pokarmowego;
  • Nagłe silne krwawienie z dróg rodnych;
  • Nagła wysoka gorączka (powyżej 39,0° C).

Pacjent zgłaszający się do SOR powinien mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL, celem potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ (szczegółowe informacje: http://www.nfz-warszawa.pl/index/ewus/wszystko-o-ewus)

 

Nie należy zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem uzyskania:

  • Porady ogólnolekarskiej;
  • Porady specjalistycznej;
  • Uzyskania pomocy socjalnej;
  • Wypisania recepty;
  • Uzyskanie zwolnienia lekarskiego;
  • Zmiany opatrunków;
  • Wykonania iniekcji;
  • Zdjęcia szwów z rany;
  • Zdjęcia opatrunków gipsowych;
  • Wymiany cewników, itp;
  • Badań – za/lub w zastępstwie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, prywatnych poradni specjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej itp.

Wymienione wyżej świadczenia wykonują w trybie ustawowym, podmioty Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Informacje o adresach i telefonach wymienionych placówek można uzyskać na stronie NFZ http://www.nfz-warszawa.pl/index/pacjent/npl

 

SOR krok po kroku

 1. Po przybyciu do SOR wypełnij formularz, która ułatwi i usprawni procedurę wstępnej oceny przedlekarskiej oraz, w dalszym postepowaniu, proces rejestracji i przyjęcia.
 2. Triaż (wstępna ocena przedlekarska) dokonywany jest niezwłocznie po zgłoszeniu się pacjenta do SOR.
 3. Triaż kończony jest przyznaniem kodu/koloru. Przyznany kolor/kod informuje o przypuszczalnym czasie oczekiwania na poradę lekarską:

 

Kody kwalifikacji pacjentów:

Kod i kolorOpisCzas działania*
1 – czerwonybezpośrednie zagrożenie życianatychmiast
2 – pomarańczowywysokie ryzyko bezpośredniego zagrożenia życia, pacjent niestabilny hemodynamicznie lub z silnym bólemdo 10 minut
3 – żółtystan pacjenta wymagający rozszerzonej diagnostyki oraz stosowania leczenia farmakologicznego u pacjenta stabilnego hemodynamiczniedo 60 minut
4 – zielonystan pacjenta wymagający podstawowej diagnostyki oraz stosowania monoterapii u pacjenta stabilnego hemodynamiczniedo 120 minut
5 – niebieskipacjent nie wymagający diagnostyki i leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowegodo 240 minut

*- maksymalny czas w którym powinien nastąpić kontakt z lekarzem diagnozującym, po ustaleniu koloru/kodu

 

W dowolnym czasie przebywania w SOR, każda z osób może zostać przeniesiona ze wstępnie nadanego kodu, do innego (wyższego lub niższego priorytetu) w zależności od dynamiki zmiany stanu ogólnego. Powyższej zmiany dokonuje osoba segregująca, samodzielnie, bądź na zlecenie lekarza dyżurnego.

Zgodnie z dotychczasowym doświadczeniem Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych – najliczniejsi są pacjenci z grupy zielonej i niebieskiej. Z tego powodu czas oczekiwania tych pacjentów, zarówno na badanie lekarskie, jak i wykonanie niezbędnej diagnostyki oraz podjęcie końcowych decyzji jest najdłuższy. Może to być czas nawet 24 godzin.

Duży wpływ na wydłużenie tego czasu mają te osoby, które zgłaszają się do SOR zamiast do lekarza rodzinnego i do Poradni Specjalistycznych – zwiększając liczbę oczekujących pacjentów na triaż.

 1. Nie denerwuj się czasem oczekiwania. Twoja karta nie zginie, a personel pamięta, że czekasz. Na czas oczekiwania ma wpływ wiele czynników: ilość pacjentów zarejestrowanych do danego lekarza, wywiad i badanie lekarskie, czas oczekiwania na wyniki badań, konieczna obserwacja w ramach pobytu w SOR, czas przygotowania dokumentów koniecznych do wypisu pacjenta do domu lub innej placówki leczniczej lub też przeniesienia do oddziału szpitalnego a także dostępna ilość stanowisk do obserwacji (14 łóżek). Potrzebny też jest czas lekarzowi na podjęcie decyzji co do dalszego postępowania.
 2. Pamiętaj, że kolejność rejestracji nie ma związku z kolejnością wejścia do lekarza. Decyduje ocena stanu zdrowia i przyznany stopień w triażu.
 3. Punkt Konsultacyjny: Pediatryczny i Ginekologiczno – Położniczy są wydzielone poza obszarem SOR ogólnego.
 4. Nie oczekuj, że po zakończonym procesie diagnostyki i leczenia otrzymasz wszystkie wykonane analizy i wyniki badań obrazowych. Stanowią one własność szpitala. Będziesz miał je zawarte w karcie informacyjnej. Możesz wystąpić z odpowiednim wnioskiem o ich kopię w dni powszednie (Art. 28. 3. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznejw sposób określony w art. 27 pkt 2 ustala podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych – Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 roku, poz. 159 ze zm.)
 5. Przekierowanie do innego podmiotu opieki zdrowotnej może nastąpić, jeżeli u osoby zgłaszającej się do SOR zostanie wykluczone nagłe zagrożenie zdrowotne (np. do podstawowego lub specjalistycznego podmiotu opieki zdrowotnej dyżurującego w pobliżu)
 6. Po wykonaniu niezbędnych procedur leczniczych i zabezpieczeniu funkcji życiowych, pacjent SOR – zależnie od wyjściowej przyczyny zagrożenia zdrowotnego i stanu aktualnego – może zostać przekazany do innego oddziału w Szpitalu, do innego szpitala, do Specjalistycznych Poradni, do Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub odesłany do domu – z odpowiednimi zaleceniami.
 7. Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Bielańskiego jest miejscem praktyki zawodowej studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego