Realizacja projektu pt.:

„Poprawa jakości obsługi pacjentów Szpitala Bielańskiego
im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ w Warszawie
poprzez zakup aparatury medycznej” Nr z/2.14/i/1.3.2/2894
/09

Informujemy, że w latach 2005 – 2008 w Szpitalu Bielańskim im. Ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ
w Warszawie został zrealizowany projekt zakupu aparatury medycznej dla oddziałów:

  • gastroenterologicznego,
  • chirurgii naczyniowej,
  • kardiologicznego,
  • szpitalnego oddziału ratunkowego,
  • urologicznego,
  • neonatologicznego,
  • laryngologicznego,
  • ginekologiczno – położniczego,
  • pododdziału diagnostyki endokrynologicznej.

Zakup aparatury medycznej został współfinansowany w 75% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytetu 1 – Rozbudowa i Modernizacja Infrastruktury Służącej Wzmacnianiu Konkurencyjności Regionów, Działania 1.3 – Regionalna Infrastruktura Społeczna, Poddziałania 1.3.2 – Regionalna Infrastruktura Ochrony Zdrowia.