Pensjonat Interwencyjno-Terapeutyczny

(HOSTEL dla osób z zaburzeniami psychicznymi –  kryzysowy)

 

Lokalizacja i dane kontaktowe:

ul. Kasprowicza 30, 01-867 Warszawa (róg Podczaszyńskiego)

Pobyty całodobowe od poniedziałku do piątku, przyjęcia do hostelu 9.00 – 18.00

Kontakt:

telefon 22 56 90 724

e-mail: cksczp@bielanski.med.pl                                                                                                                   

Nasz zespół:

Kierownik:

   • Maria Załuska – specjalista psychiatra   

Psycholog

   • Sylwia Pietraczyk  

Pielęgniarka

   • Anna Jasińska vel Flasińska – w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa psychiatrycznego

Pielęgniarz

   • Adam Pomaranik   

Terapeuta

   • Emil Michalczyk

Świadczenia w HOSTELU:

Hostel oferuje interwencyjne terapeutyczne miejsca noclegowe z całodobowym wsparciem dla osób z zaburzeniami psychicznymi w sytuacji, gdy przezwyciężenie aktualnego kryzysu w warunkach domowych jest znacznie utrudnione, a nie ma wskazań do całodobowego leczenia szpitalnego. Pobyt w Hostelu może trwać do 14 dni z przerwą na sobotę i niedzielę, z możliwością przedłużenia przy określeniu celu terapeutycznego dalszego pobytu.

Przyjmowane są osoby pełnoletnie, zdolne do samodzielnej egzystencji ze wszystkimi rodzajami chorób i zaburzeń psychicznych (z wyłączeniem uzależnień) na podstawie ich wniosku z przedstawieniem motywacji i celu pobytu.

Przyjęcia

Przyjęcia do Hostelu odbywają się po konsultacji zespołu (psychiatra, psycholog, pielęgniarka).

Zapisy

Zapisy na konsultacje  w rejestracji poradni lub w punkcie zgłoszeniowym od poniedziałku do piątku w godzinach:  8:00 – 19:00

Wymagane jest skierowanie od lekarza NFZ (psychiatry, lekarza rodzinnego lub innego specjalisty.