Rejestracja ogólna Przychodni Przyszpitalnej Szpitala Bielańskiego znajduje się na parterze w pawilonie H.

Czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 730– 1900;

Bezpośrednia obsługa pacjenta prowadzona jest w godz. 730– 1830;

Telefoniczna rejestracja pacjentów prowadzona jest w godz. 730– 1800 pod numerami:

 • 22 56-90-470,
 • 22 56-90-196.

Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego znajduje się na II piętrze- pokój 235 w pawilonie H.

Czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 730– 1430;

Telefon do rejestracji Poradni Zdrowia Psychicznego: 22 56-90-538.

Rejestracja do Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej znajduje się w pawilonie G.

Czynna jest w:

 • poniedziałek, wtorek, w godz. 730 – 1730;
 • środa, czwartek, piątek w godz.730 – 1500.

Telefon do rejestracji Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: 22 56-90-181.

Pacjent zapisując się na wizytę w Rejestracji Przychodni powinien mieć następujące dokumenty:

 • skierowanie (oryginał) do poradni specjalistycznej od lekarza rodzinnego lub specjalisty,
 • kartę informacyjną leczenia szpitalnego (w przypadku pacjentów po hospitalizacji),
 • dokument potwierdzający tożsamość,
 • w przypadku cudzoziemców dodatkowo dokument potwierdzający ubezpieczenie.

W przypadku braku ubezpieczenia pacjent ponosi koszty udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Pacjent może zapisać się do lekarza specjalisty:

 • osobiście – wymagany oryginał skierowania,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej – wymagany oryginał skierowania,
 • telefonicznie, podając dane ze skierowania,
 • poprzez internet (e-rejestracja) – rejestracja elektroniczna odbywa się po uprzednim osobistym zgłoszeniu do Rejestracji Przychodni celem złożenia stosownego upoważnienia i podania adresu e-mailowego. Następnie system elektroniczny w sposób automatyczny wyśle na podany adres e-mailowy dane niezbędne do rejestracji elektronicznej.

 

W dniu wyznaczonej wizyty pacjent powinien zgłosić się do Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej w Pawilonie H około 30 min przed planowaną wizytą celem zweryfikowania danych osobowych i podpisania upoważnień w dokumentacji medycznej pacjenta.

O zmianie terminu wizyty u lekarza specjalisty, pacjent informowany jest telefonicznie lub listownie.

Na wyznaczoną wizytę pacjent przynosi wszelką dokumentację medyczną, którą dysponuje (karty informacyjne, wyniki badań, konsultacje).

W zależności od typu i rodzaju porady specjalistycznej, mogą być potrzebne dodatkowe badania.

Na wizytę pierwszorazową do:

Poradni Nefrologicznej dla dzieci pacjent przynosi ze sobą aktualne wyniki następujących badań:

 • Badanie ogólne moczu;
 • Posiew moczu;
 • USG jamy brzusznej.

Poradni Hematologicznej dla dzieci pacjent przynosi ze sobą aktualne wyniki badań:

 • Morfologia;
 • Żelazo (wykonane nie wcześniej niż 7-14 dni przed planowaną wizytą);
 • USG (w przypadku powiększenia węzłów chłonnych).

Poradni Kardiologicznej pacjent przynosi ze sobą aktualne wyniki badań:

 • OB.;
 • Morfologia;
 • Glukoza;
 • Mocznik;
 • Kreatynina;
 • Transaminazy;
 • Lipidogram;
 • Potas;
 • Magnez;
 • Kwas moczowy;
 • Badanie ogólne moczu;
 • EKG.

Poradni Nefrologicznej pacjent przynosi ze sobą aktualne wyniki badań:

 • Mocznik;
 • Kreatynina;
 • Sód;
 • Potas;
 • Skład morfologicznej krwi obwodowej;
 • Badanie ogólne moczu;
 • USG jamy brzusznej z oceną nerek;
 • Wykaz przyjmowanych leków.

Poradni Diabetologicznej pacjent przynosi ze sobą aktualne wyniki badań:

 • Hemoglobina glikowana HbA1c;
 • Glikemia na czczo i 2 godziny po posiłku;
 • AST;
 • Kreatynina;
 • Lipidogram;
 • Badanie ogólne moczu.

Na dodatkowe pytania pacjent uzyska odpowiedź w INFORMACJI.