Poradnia Zdrowia Psychicznego z Punktem Zgłoszeniowo – Koordynacyjnym

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK)

Lokalizacja i dane kontaktowe:

Cegłowska 80, 01-809 Warszawa – pawilon H Szpitala Bielańskiego – II piętro przy Przychodni Przyszpitalnej

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00, zgłoszenia 8.00 – 18.00

Kontakt:

telefon 22 56 90 538

e-mail: pzppzk@bielański.med.pl

Informacje o II PZK:

Do punktu mogą się zgłaszać osobiście, telefonicznie lub mailowo wszyscy dorośli z problemami zdrowia psychicznego – własnymi lub osób z rodziny.  W punkcie dyżurują psychologowie i koordynatorzy terapii.   W punkcie można uzyskać doraźną pomoc psychologiczną i informacje o świadczeniach psychiatrycznych, psychologicznych i oparcia społecznego dostępnych w Dzielnicy Bielany. Skierowanie nie jest wymagane.

Poradnia Zdrowia Psychicznego (PZP)

Lokalizacja i dane kontaktowe:

Cegłowska 80, 01-809 Warszawa – pawilon H Szpitala Bielańskiego – II piętro przy Przychodni Przyszpitalnej

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 zgłoszenia 8.00 – 18.00

Kontakt:

telefon 22 569 0 537,

e-mail: rejestracjapzp@bielanski.med.pl

Nasz zespół:

Kierownik Poradni:

   • Katarzyna R. Fąk – specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta PTTPB, specjalista terapii uzależnień, Kierownik Zespołu

Lekarze:

   • lek. dr n. med. Urszula Zaniewska – Chłopik – specjalista psychiatra,
   • lek. dr Aleksandra Dmowska-Kowalczyk– lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii,
   • lek. dr Patryk Walichniewicz – lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii

 

Psychologowie/psychoterapeuci:

   • mgr Katarzyna Balcerzak,
   • mgr Paulina Gatkowska,
   • mgr Martyna Łasak,
   • mgr Monika Kilian,
   • mgr Monika Rudy,
   • mgr Natalia Stąporek,
   • mgr Zofia Stępniak – Freda

Rejestracja:

   • Anna Górska