Zasady odbywania praktyk zawodowych / praktyk wakacyjnych

 

Regulamin praktyk

Formularza zgłoszenia na praktykę

Oświadczenie dotyczące kosztów leczenia poekspozycyjnego

 

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić. Jednocześnie, zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Obowiązek informacyjny dla osób ubiegających się o praktyki w Szpitalu Bielańskim

Więcej informacji można uzyskać pod nr: 22 56-90-238 w godz. 9.00 – 15.00