Ciąża i poród stanowią wielkie wyzwanie dla organizmu kobiety. Jest to okres, do którego trzeba się starannie przygotować. W tym czasie kobieta potrzebuje wsparcia i porad, mających rozwiać jej ewentualne wątpliwości.

Obecnie istnieją dużo lepsze warunki do tego, aby narodziny dziecka i czas poprzedzający to wydarzenie sprzyjał budowaniu rodzinnych relacji, w których zarówno matka jak i ojciec mają swoją ważną rolę do odegrania. Korzystnym uzupełnieniem opieki przedporodowej jest szkoła rodzenia. Zajęcia w szkole rodzenia obejmują większość problemów dotyczących ciąży, porodu i połogu:
– metody radzenia sobie z dolegliwościami ciążowymi; jak znosić ból towarzyszący skurczom macicy i w jaki sposób najlepiej współpracować z położną w czasie porodu
– pielęgnację noworodka
– techniki karmienia piersią
– techniki relaksacyjne i oddechowe przydatne podczas porodu
– ćwiczenia gimnastyczne które zapewnią sprawność fizyczną i komfort po urodzeniu dziecka
– zajęcia z psychologiem i fizjoterapeutką

Szkoły rodzenia funkcjonują zgodnie z zadaniem szerzenia oświaty zdrowotnej dla rodziców w zakresie przebiegu ciąży, porodu, połogu i opieki nad noworodkiem, jak również psychofizycznego przygotowania do zadania jakim jest poród.

CELE PROGRAMU

 1. Celem programu jest przygotowanie kobiet w ciąży do porodu naturalnego oraz pełnienia nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka.
 2. Cele pośrednie:
  1. przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju płodu, przebiegu ciąży, porodu, połogu i podstawowych problemów dotyczących opieki nad noworodkiem i laktacji,
  2. promocja zachowań sprzyjających zdrowiu matki, dziecka i rodziny,
  3. informacja o dostępnych formach opieki medycznej w trakcie ciąży,
  4.  wsparcie psychiczne i stymulacja do prozdrowotnych zachowań,
  5. informacja o dostępnych formach prawnej i finansowej pomocy matce, dziecku i rodzinie oraz podstawowych normach prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Program jest skierowany do kobiet w ciąży, które zgłoszą chęć uczestniczenia w zajęciach u wybranego realizatora programu, z którym m.st. Warszawa zawarło stosowną umowę. Program skierowany jest do mieszkanek m.st. Warszawy.

Zasady uczestnictwa w programie:

Do uczestnictwa w programie uprawnione są kobiety w ciąży:

  1. zameldowane na pobyt stały na terenie m.st. Warszawy,
  2. zameldowane na pobyt czasowy na terenie m.st. Warszawy,
  3. rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st. Warszawy,
  4. przebywające w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży lub w innej placówce opiekuńczej na terenie m.st. Warszawy lub takiej, z którą m.st. Warszawa podpisało właściwą umowę.

Szczegółowe informacje dotyczące planu zajęć

Zajęcia odbywać się będą w Warszawie przy ul. Cegłowskiej 80 w Klinice Położnictwa i Ginekologii oraz Zakładzie Fizykoterapii i Rehabilitacji Szpitala Bielańskiego.

Program Szkoły rodzenia obejmuje dziesięć spotkań, które odbywać się będą dwa razy w tygodniu.

Plan zajęć w latach 2023 – 2025

Dzień tygodnia

Poniedziałek

 Wtorek

Środa

Czwartek

Godziny zajęć

1700 – 2100

1700 – 2100

1700 – 2100

Miejsce udzielania świadczeń

Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Szpitala Bielańskiego

Sala konferencyjna Szpitala Bielańskiego (IV piętro, Wejście Główne)

Zakład Fizykoterapii i Rehabilitacji Szpitala Bielańskiego

Sala konferencyjna Szpitala Bielańskiego (IV piętro, Wejście Główne)

INFORMACJA: Informujemy, że 3 czerwca zostaną uruchomione zapisy na wrzesień.
Na dzień dzisiejszy nie ma już wolnych miejsc do Szkoły Rodzenia.

Dodatkowe informacje oraz zapisy we wtorki i czwartki w godzinach 0900 – 1600 u Pani Kariny Strusińskiej pod numerem tel. 508-858-043

Program edukacji przedporodowej pn. „Szkoła rodzenia” jest finansowany ze środków budżetowych m.st. Warszawy