Przychodnia Przyszpitalna zapewnia kompleksową opiekę nad pacjentami ambulatoryjnymi w ramach NFZ. Jesteśmy w pełni dostosowani do potrzeb osób niepełnosprawnych. W licznych gabinetach konsultacyjnych oraz zabiegowych nasi najlepsi specjaliści dbają o zdrowie, komfort i bezpieczeństwo naszych pacjentów realizując zakres zabiegów zgodnie z profilami poszczególnych oddziałów. Wykonujemy pełen zakres badań analitycznych, radiologicznych oraz histopatologicznych.

 

W związku z trwającą na terenie całego kraju epidemią, Przychodnia Przyszpitalna funkcjonuje według następujących zasad:

Przed wejściem do Przychodni Pacjenci poddawani są kontroli epidemiologicznej:

  • pomiar temperatury,
  • dezynfekcja rąk,
  • wypełnienie ankiety (zalecany własny długopis).

Wstęp do budynku mają WYŁĄCZNIE zapisani na dany dzień Pacjenci, bez osób towarzyszących, z wypełnionym wcześniej formularzem oceny ryzyka zakażeniem koronawirusem SARS-COVID19.

Wzór formularza można pobrać w tym miejscu

W miarę możliwości prosimy o pobranie formularza oraz jego wcześniejsze wypełnienie.

Osoby z podwyższoną temperaturą, innymi symptomami infekcji, NIE BĘDĄ WPUSZCZONE do budynku Przychodni, a ich wizyta ulega przesunięciu do czasu ustąpienia objawów infekcji.

Na terenie szpitala obowiązują maseczki u wszystkich pacjentów, dezynfekcja rąk, zachowanie bezpiecznej odległości.

Rejestracja Przychodni Przyszpitalnej czynna w godzinach 7:30 – 14:00.

Rejestracja telefoniczna czynna w godzinach 7:30 – 18:00.

e-rejestracja przez Portal Pacjenta

 

 

 Nr pokoju Nazwa komórki organizacyjnej Nr miejski
 CENTRALA (22) 56-90-500
 PAWILON H REJESTRACJA OGÓLNA
e-mail: rejestracjaogolna@bielanski.med.pl
 (22) 56-90-470
 (22) 56-90-196
 Pawilon G
przy SOR
Rejestracja Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej
dla dorosłych
 (22) 56-90-470
(22) 56-90-196
Czynne
w godzinach
08:00 – 20:00
Bielańska Infolinia dla Osób w Kryzysie Psychologicznym (22) 56-90-750
PAWILON H
 II piętro
Poradnia Zdrowia Psychicznego
e-mail: rejestracjapzp@bielanski.med.plPunkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny
e-mail: pzppzk@bielanski.med.pl
 (22) 56-90-538

 

(22) 56-90-537

 ul. Kasprowicza 30, 01-867 Warszawa
Poradnia Zdrowia Psychicznego II
Adres: Kasprowicza 30, 01-867 Warszawa
e-mail: zapisy.pzp2@bielanski.med.pl 

Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny II
Adres: Kasprowicza 30, 01-867 Warszawa
e-mail: pzk2.kasprowicza@bielanski.med.pl

(22) 56-90-461

Infolinia
(22) 56-90-750

 ul. Grębałowska 14, 01-808 Warszawa
 Zespół Leczenia Środowiskowego
Adres: Grębałowska 14, 01-808 Warszawa
 (22) 56-90-435

Wykaz dni oraz godzin pracy poszczególnych poradni

Nazwa Poradni

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

AUDIOLOGICZNA

11:30-19:00

8:00-15:35

8:00-15:35

8:00-15:33

8:30-15:35

CHIRURGIA  DZIECI

9:00-13:00

14:00-18:00

x

9:00-13:00

x

CHIRURGIA  NACZYNIOWA

9:00-13:00

9:00-13:00

9:00-13:00

9:00-13:00

9:00-13:00

CHIRURGIA  OGÓLNA

9:00-14:00

9:00-14:00

9:00-14:00

9:00-14:00

9:00-14:00

CHIRURGIA  STOMATOLOGICZNA

14:00-18:00

8:00-17:00

8:00-12:00

8:00-17:00

8:00-13:30

CHIRURGIA  PRZEWODU
POKARMOWEGO

x

9:00-12:00

12:00-15:00

12:00-15:00

10:00-13:00

DIABETOLOGICZNA

9:00-13:30

9:00-14:00

14:00-18:00

9:00-14:00

9:00-14:00

ENDOKRYNOLOGICZNA

9:00-14:20

7:30-14:00

8:00-14:00

7:30-15:00

7:30-14:00

FONIATRYCZNA

x

8:00-14:10

12:10-15:10

12:10-15:10

x

GASTROLOGICZNA

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

10:00-13:00

x

GINEKOLOGICZNA DLA DZIEWCZĄT

x

9:00-15:35

9:00-10:00

x

9:00-15:35

GINEKOLOGICZNO –POŁOŻNICZA

8:30-16:27

8:00-15:00

9:00-14:30

8:00-15:30

8:30-14:30

HEMATOLOGICZNA DLA DZIECI

x

8:00-12:00

09:00-13:00

14:00-18:00

x

KARDIOLOGICZNA

8:00-18:00

8:30-18:00

8:30-18:00

8:30-18:00

8:00-15:00

KARDIOWERTERY

9:00-15:00

8:00-15:00

8:00-15:00

8:00-15:00

8:00-15:00

LECZENIA NIEPŁODNOŚCI

14:00-18:00

12:00-15:30

08:00-14:00

x

 9:00-12:00

(wybrane piątki)

LOGOPEDYCZNA

9:00-14:00

9:00-14:00

9:00-14:00

9:00-14:00

9:00-14:00

NEFROLOGICZNA

x

15:00-19:00

12:00-15:00

11:00-15:00

x

NEFROLOGICZNA DLA DZIECI

15:00-19:00

x

8:00-14:00

8:00-10:00

x

NEONAOLOGICZNA

10:00-14:00

x

x

10:00-14:00

10:00-14:00

NEUROCHIRURGICZNA

x

9:00-14:00

9:00-14:00

9:00-14:00

x

NEUROLOGICZNA

8:30-17:00

8:30-13:00

08:30-13:00

08:30-13:00

08:30-16:00

OTOLARYNGOLOGICZNA

08:00-14:00

08:00-13:00

08:15-15:00

08:30-14:00

08:30-13:00

PROKTOLOGICZNA

09:00-14:00

12:00-15:00

10:00-12:00

10:00-12:00

x

UROLOGICZNA

9:00-14:00

14:00-18:00

9:00-11:00;

III środa

11:00-13:00

x

8:30-15:30

PRACOWNIA CYSTOSKOPII

8:00-11:00

8:00-11:00

8:00-11:00

8:00-11:00

x

PZP

08:00-19:30

08:00-19:30

08:00-18:30

08:00-19:30

08:00-15:30

ORTOPEDYCZNA

8:00-15:35

8:00-15:35

8:00-15:35

8:00-15:35

8:00-15:35

Informacje dodatkowe:

Szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą to ustalić. Jednocześnie, zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.
Obowiązek informacyjny dla pacjentów Szpitala Bielańskiego