Rejestracja pacjentów do Szpitala

Pacjent, który otrzymał skierowanie na leczenie szpitalne powinien zgłosić się do sekretariatu oddziału, do którego zostało ono wystawione. Rejestracja odbywa się telefonicznie, osobiście i za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach funkcjonowania sekretariatu oddziału.

Przy rejestracji pacjent powinien dostarczyć:

  • skierowanie na leczenie szpitalne (kod dostępu);
  • numer PESEL, a w przypadku jego braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji.

Przyjęcie planowe do Szpitala

W dniu przyjęcia pacjent zgłasza się do odpowiedniego punktu przyjęć planowych oddziału:

  • do sekretariatu oddziału;
  • do punktu konsultacyjnego – w przypadku Oddziału Ginekologiczno–Położniczego oraz Oddziału Pediatrycznego.

W niedzielę i święta przyjęcia planowe do wszystkich oddziałów (poza Oddziałem Ginekologiczno-Położniczym oraz Oddziałem Pediatrycznym) odbywają się przy stanowisku „Informacji” (Pawilon H) w godzinach od 08.00 do 14.00.

Podczas przyjęcia pacjent powinien przedstawić pracownikowi punktu przyjęć planowych:

  • dokument potwierdzający tożsamość: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja szkolna (dot. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia) albo dokument elektroniczny;
  • skierowanie do szpitala.