Specjalizacje

Przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego należy złożyć w Sekcji Kadr (pok.4, 6) następujące dokumenty:

 • skierowanie do odbycia specjalizacji wydane przez Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
 • karta szkolenia specjalizacyjnego
 • podanie skierowane do Dyrektora Szpitala z wcześniej uzyskaną akceptacją Ordynatora / Kierownika Z-du
 • aktualne  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu
 • aktualne ubezpieczenie obejmujące profilaktyczne leczenie poekspozycyjne ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności HIV, do której może dojść w trakcie wykonywania czynności zawodowych;
 • aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania świadczeń
 • prawo wykonywania zawodu
 • dyplom ukończenia wyższej uczelni

Tel.kontaktowy : 22 56-90-419, 22 56-90-360, 22 56-90-421 w godz. 8.00 – 15.35

 

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić. Jednocześnie, zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Obowiązek informacyjny dla osób ubiegających się o specjalizacje w Szpitalu Bielańskim

 

Staże adaptacyjne

Przed rozpoczęciem szkolenia specjalizacyjnego należy złożyć w Sekcji Kadr (pok.4, 6) następujące dokumenty:

 • skierowanie do odbycia stażu wydane przez jednostkę kierującą
 •  podanie skierowane do Dyrektora Szpitala z uzyskaną akceptacją koordynatora szkolenia
 • dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia medycznego
 •  aktualne  ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawodu
 • aktualne ubezpieczenie obejmujące profilaktyczne leczenie poekspozycyjne ze styczności z ludzkim wirusem niedoboru odporności HIV, do której może dojść w trakcie wykonywania czynności zawodowych;
 • aktualne orzeczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania świadczeń

Tel.kontaktowy : 22 56-90-419, 22 56-90-360, 22 56-90-421 w godz. 8.00 – 15.35

 

Staże kierunkowe w ramach odbywanej specjalizacji.

Lekarz planujący odbyć staż kierunkowy w Szpitalu Bielańskim powinien uzyskać zgodę Ordynatora Oddziału /Lekarza Kierującego Oddziałem. Następnie należy w Kancelarii Szpitala złożyć podanie do Dyrektora Szpitala (zaakceptowane przez Ordynatora Oddziału / Lekarza Kierującego Oddziałem). W podaniu prosimy umieścić swoje dane teleadresowe (numer telefonu, e-mail).

Więcej informacji można uzyskać pod nr: 22 56-90-419, 22 56-90-360, 22 56-90-421 w godz. 8.00 – 15.35

 

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić. Jednocześnie, zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Obowiązek informacyjny dla osób ubiegających się o staż kierunkowy oraz cząstkowy podyplomowy w Szpitalu Bielańskim