Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (§2 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 27 czerwca 2019 r.).

Informacje dla pacjentów

Zgodnie z założeniami organizacyjnymi systemu ratownictwa medycznego, do Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych powinny zgłaszać się wyłącznie osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym.

Nagłe zagrożenie zdrowotne może być spowodowane:

 • Ciężkim urazem, a w konsekwencji ciężkimi, rozległymi, mnogimi obrażeniami ciała doznanymi np.: w wypadku komunikacyjnym, w wypadku w szkole, w sporcie, w domu, upadku z wysokości itp;
 • Nagłym szkodliwym wpływem środowiska – najczęściej takim jak: niska/wysoka temperatura, ogień/pożar, wyładowanie atmosferyczne, prąd elektryczny, podtopienie, pogryzienie/ukąszenie/ użądlenie, ekspresja alergenów, promieniowanie jonizujące, skażenie, epidemia itp;
 • Ostrym zatruciem – w tym najczęściejlekami, środkami chemicznymi, gazami, używkami, pokarmami itp;

Zgłaszając się do SOR należy mieć ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL celem potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ (szczegółowe informacje: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ubezpieczenia-w-nfz/e-wus/faq/

Nagłym zachorowaniem z zaburzeniem funkcji życiowych, najczęściej jest:

 • Nagły ból w klatce piersiowej;
 • Nagłe zaburzenia rytmu serca;
 • Nagła duszność;
 • Nagły silny ból głowy;
 • Nagła utrata przytomności/ zaburzenia świadomości;
 • Napad drgawek;
 • Nagłe zaburzenia widzenia, słuchu, czucia, mowy;
 • Nagły ból brzucha, uporczywe, masywne wymioty;
 • Masywne krwawienia z przewodu pokarmowego;
 • Nagłe silne krwawienie z dróg rodnych;
 • Nagła wysoka gorączka (powyżej 39,0° C).

Nie należy zgłaszać się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego celem uzyskania:

 • Porady ogólnolekarskiej;
 • Porady specjalistycznej;
 • Uzyskania pomocy socjalnej;
 • Wypisania recepty;
 • Uzyskanie zwolnienia lekarskiego;
 • Zmiany opatrunków;
 • Wykonania iniekcji;
 • Zdjęcia szwów z rany;
 • Zdjęcia opatrunków gipsowych;
 • Wymiany cewników, itp;
 • Badań – za/lub w zastępstwie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej, prywatnych poradni specjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej itp.

SOR krok po kroku:

1

Po przybyciu do SOR wypełnij formularz, która ułatwi i usprawni procedurę wstępnej oceny przedlekarskiej oraz, w dalszym postepowaniu, proces rejestracji i przyjęcia.

2

Triaż (wstępna ocena przedlekarska) dokonywany jest niezwłocznie po zgłoszeniu się pacjenta do SOR.

3

Triaż kończony jest przyznaniem kodu/koloru. Przyznany kolor/kod informuje o przypuszczalnym czasie oczekiwania na poradę lekarską:

Duży wpływ na wydłużenie tego czasu mają te osoby, które zgłaszają się do SOR zamiast do lekarza rodzinnego i do Poradni Specjalistycznych – zwiększając liczbę oczekujących pacjentów na triaż.

Kody kwalifikacji pacjentów:

Kod i kolorOpisCzas działania*
1 – czerwonybezpośrednie zagrożenie życianatychmiast
2 – pomarańczowy
wysokie ryzyko bezpośredniego zagrożenia życia, pacjent niestabilny hemodynamicznie lub z silnym bólemdo 10 minut
3 – żółty
stan pacjenta wymagający rozszerzonej diagnostyki oraz stosowania leczenia farmakologicznego u pacjenta stabilnego hemodynamiczniedo 60 minut
4 – zielonystan pacjenta wymagający podstawowej diagnostyki oraz stosowania monoterapii u pacjenta stabilnego hemodynamiczniedo 120 minut
5 – niebieskipacjent nie wymagający diagnostyki i leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowegodo 240 minut

*- maksymalny czas w którym powinien nastąpić kontakt z lekarzem diagnozującym, po ustaleniu koloru/kodu

W dowolnym czasie przebywania w SOR, każda z osób może zostać przeniesiona ze wstępnie nadanego kodu, do innego (wyższego lub niższego priorytetu) w zależności od dynamiki zmiany stanu ogólnego. Powyższej zmiany dokonuje osoba segregująca, samodzielnie, bądź na zlecenie lekarza dyżurnego.

1

Nie denerwuj się czasem oczekiwania. Twoja karta nie zginie, a personel pamięta, że czekasz. Na czas oczekiwania ma wpływ wiele czynników: ilość pacjentów zarejestrowanych do danego lekarza, wywiad i badanie lekarskie, czas oczekiwania na wyniki badań, konieczna obserwacja w ramach pobytu w SOR, czas przygotowania dokumentów koniecznych do wypisu pacjenta do domu lub innej placówki leczniczej lub też przeniesienia do oddziału szpitalnego a także dostępna ilość stanowisk do obserwacji. Potrzebny też jest czas lekarzowi na podjęcie decyzji co do dalszego postępowania.

2

Pamiętaj, że kolejność rejestracji nie ma związku z kolejnością wejścia do lekarza. Decyduje ocena stanu zdrowia i przyznany stopień w triażu.

3

Punkt Konsultacyjny: Pediatryczny i Ginekologiczno – Położniczy są wydzielone poza obszarem SOR ogólnego.

4

Po zakończonym procesie diagnostyki i leczenia otrzymasz kartę informacyjną leczenia szpitalnego, gdzie będą zawarte m. in. informacje dotyczące wyników badań diagnostycznych wraz z opisem oraz wyniki konsultacji. Masz prawo zwrócić się o udostępnienie Twojej dokumentacji medycznej, w tym o wyniki badań ( szczegółowe informacje: https://www.bielanski.med.pl/zasady-udostepniania-dokumentacji-medycznej/ ).

5

Przekierowanie do innego podmiotu opieki zdrowotnej może nastąpić, jeżeli u osoby zgłaszającej się do SOR zostanie wykluczone nagłe zagrożenie zdrowotne (np. do podstawowego lub specjalistycznego podmiotu opieki zdrowotnej dyżurującego w pobliżu)

6

Po wykonaniu niezbędnych procedur leczniczych i zabezpieczeniu funkcji życiowych, pacjent SOR – zależnie od wyjściowej przyczyny zagrożenia zdrowotnego i stanu aktualnego – może zostać przekazany do innego oddziału w Szpitalu, do innego szpitala, do Specjalistycznych Poradni, do Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub odesłany do domu – z odpowiednimi zaleceniami.

7

Jeśli zakwalifikowano Cię do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim możesz być skierowany do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:

 • w dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 do lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej zadeklarowanego przez Pacjenta,
 • w dni powszednie pomiędzy godziną 18.00 a 8.00 rano dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.