Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ w Warszawie uczestniczy w projekcie

„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

 

Szpital Bielański jest partnerem projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, który  jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego.

Wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121 zł,00 w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.
Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

W ramach projektu Szpital Bielański otrzymał poniższy sprzęt:

NazwaIlośćj.m.
Łóżka OIT10szt.
Zestaw bezdotykowy pomiaru ciała1szt.
1 centrala monitorująca1szt.
10 kardiomonitorów z podstawą jezdną10szt.
Aparat Airvo2 do wysokoprzepływowej tlenoterapii10szt.
Aparat Airvo2 do wysokoprzepływowej tlenoterapii5szt.
Aparat RTG – mobilny cyfrowy2szt.
Defibrylator dwufazowy Philips Efficia DFM 1003szt.
Ssaki elektryczne15szt.
Aparat do znieczulenia ogólnego2szt.
Aparat przyłóżkowy RTG1szt.
Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego2szt.
Urządzenie do kompresji klatki piersiowej1szt.
Respirator (modeł Babylog VN600)2szt.
Aparat USG (epiq elite)1szt.
Aparat USG (Voluson S8t BT18/GE Ultrasound Korea, Ltd.)1szt.
Aparat USG (Ultrasonograf BK5000, 4 głowice, 2 przystawki, 1 wieoprinter) dla oddziału chirurgii1szt.
Kardiomonitor stacjonarny dla Oddziału Kardiologicznego (LifeScope VS, model BSM-3562)1szt.
Kardiomonitory transportowo-stacjonarne dla Oddziału Kardiologicznego (LifeScope PT, model BSM-1763)2szt.
Centrala do monitorowania dla Oddziału Neurologicznego (Carescape Central Station)1szt.
Kardiomonitory stacjonarne dla Oddziału Neurologicznego (CarescapeB450)8szt.
Centrala do monitorowania (BeneVision CMS)1szt.
Kardiomonitory  (ePM12)17szt.
Aparat USG dla Oddziału Gastroenterologicznego (Logiq P9 R4/GE)1szt.
Defibrylator z wyposażeniem  dla oddziału Kardiologicznego ((R series/zoll)1szt.
Tor wizyjny z wideobronchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc dla oddziału intensywnej terapii i anastezjologii (Bronchoskop wideo BF-1TQ170 / Olympus Medical Systems Corp., Procesor wideo CV-190 PLUS / Olympus Medical Systems Corp., Konwerter MAJ-1916 / Olympus Medical Systems Corp. , EB I Integracja HIS+PACS, System ENDOALPHA Documentation (E605K014, E0424751) /Olympus Winer & Ibe GmbH, Stanowisko robocze systemu, ENDOALPHA Documentation |ENDOBASE z wyposażaniem (E605K017)/ Fujitsu1szt.
Kardiomonitory (Aurora 12S z wyposażeniem/ Jiangsu Konsung Bio-Medical Science & Technology Co., LTd.)2szt.
Kolumna endoskopowa do laparoskopowych operacji ginekologicznych wraz z histeroskopami oraz niezbędnym wyposażeniem1szt.
Pompy infuzyjne4szt.