Wolontariat w Szpitalu Bielańskim

Osoby, które mają zamiar wykonywać w Szpitalu Bielańskim pracę w formie wolontariatu powinny uzyskać zgodę Kierownika Komórki Organizacyjnej, w której prace te będą wykonywane (Ordynatora Oddziału / Lekarza Kierującego Oddziałem / Kierownika Działu). Następnie należy w Kancelarii Szpitala złożyć podanie do Dyrektora Szpitala (zaakceptowane przez Kierownika Komórki Organizacyjnej). Do podania należy dołączyć dokument potwierdzający zawarcie polisy ubezpieczeniowej w zakresie NNW, OC oraz w szczególnych przypadkach ubezpieczenia na profilaktyczne leczenie poekspozycyjne. Jednocześnie w podaniu prosimy umieścić swoje dane teleadresowe (numer telefonu, e-mail).

Więcej informacji można uzyskać pod nr: 22 56-90-351 w godz. 9.00 – 15.00

 

Staże kierunkowe w ramach porozumienia o wolontariacie

Lekarz planujący odbyć staż kierunkowy w Szpitalu Bielańskim w ramach porozumienia o wolontariacie powinien uzyskać zgodę Ordynatora Oddziału /Lekarza Kierującego Oddziałem. Następnie należy w Kancelarii Szpitala złożyć podanie do Dyrektora Szpitala (zaakceptowane przez Ordynatora Oddziału / Lekarza Kierującego Oddziałem). W podaniu prosimy umieścić swoje dane teleadresowe (numer telefonu, e-mail).

Więcej informacji można uzyskać pod nr: 22 56-90-351 w godz. 9.00 – 15.00

 

 

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić. Jednocześnie, zgodnie z wymogiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO), prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej obowiązkiem informacyjnym.

Obowiązek informacyjny dla osób ubiegających się o wolontariat w Szpitalu Bielańskim