• Poradnia Rehabiltacyjna;
 • Poradnia Fizjoterapii (Pracownia Fizjoterapii);
 • Poradnia Balneoterapii (Pracownia Balneoterapii).
 • Poradnia Izotopowa (konsultacje, leczenie, badania scyntygraficzne).
 • Pracownia Badań Biopsyjnych;
 • Pracownia Badań Cytodiagnostycznych;
 • Pracownia Badań Pośmiertnych;
 • Pracownia Neuropatologiczna;
 • Pracownia Technik Specjalnych.

Zakład Rentgenodiagnostyki i Diagnostyki Obrazowej

 • Pracownia Rentgenodiagnostyki;
 • Pracownia Ultrasonografii;
 • Pracownia Diagnostyki Naczyniowej;
 • Pracownia Mammografii.