Dyrektor Szpitala - Dorota Gałczyńska-Zych

 • Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
 • Ukończyła podyplomowe studia w Szkole Głównej Handlowej z zakresu Zarządzania Jednostkami Służby Zdrowia.
 • Jest Specjalistą w zakresie Chorób Wewnętrznych, Medycyny Nuklearnej i Medycyny Pracy.
 • Pracowała na stanowisku dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.
 • W 2006 r. rozpoczęła pracę na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
 • W grudniu 2007 r. została powołana na stanowisko Dyrektora Szpitala Bielańskiego.
 • Jest laureatem wielu nagród za swoje osiągnięcia. Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżerm Zasługi oraz Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Zdobyła także nagrodę „Aleksandria”, za zasługi dla rozwoju miasta Siedlce.

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa - dr hab. n. med. Piotr Kryst, prof. CMKP

 • W 1985 r. ukończył  I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. W 1995 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Jest specjalistą II stopnia z urologii oraz specjalistą I stopnia z chirurgii ogólnej.
 • W latach 1995 – 2007 pracował w Klinice Urologii Akademii Medycznej w Warszawie.
 • Od 2008 r. pełni funkcję Ordynatora Oddziału Urologicznego Szpitala Bielańskiego.
 • Od 2013 r. przewodniczy Oddziałowi Mazowieckiemu Polskiego Towarzystwa Urologicznego.
 • W sierpniu 2017 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Szpitalu Bielańskim.

Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych - Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński, profesor CMKP

 • Ukończył wydział lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1983 roku pracuje w Klinice Endokrynologii CMKP w Szpitalu Bielańskim, początkowo na stanowisku asystenta, później adiunkta.
 • Jest specjalistą II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych i endokrynologii.
 • W 2001 r. objął stanowisko Ordynatora Oddz. Diagnostyki Endokrynologicznej, a w 2005 r. stanowisko Ordynatora – Kierownika Kliniki Endokrynologii CMKP w Szpitalu Bielańskim.
 • W grudniu 2007 r. został Zastępcą Dyrektora ds. Klinicznych

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych - mgr Elżbieta Błaszczyk

 • Jest absolwentką Wyższej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie.
 • W latach 1979-1984 pracowała w Urzędzie Wojewódzkim w Siedlcach.
 • W latach 1984-1990 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Zarząd Oddziału w Siedlcach – Dyrektor Biura.
 • W latach 1990-1991 Urząd Wojewódzki w Siedlcach – Księgowy Budżetu Wojewody.
 • W latach 1991-1998 Oddział Promocji Gospodarczej w Siedlcach – Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego.
 • W latach 1999-2011 Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Kierownik Wydziału Rozwoju Regionalnego i Kierownik Wydziału Zarządzania Realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego.
 • Od 1 lutego 2011 Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych w Szpitalu Bielańskim.

Głowny Księgowy - mgr Elżbieta Kmita

 • Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej.
 • Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta.
 • Ukończyła Studia Podyplomowe na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Ryzykiem w Ochronie Zdrowia.
 • Od marca 2001 r. Główny Księgowy Szpitala Bielańskiego.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Pielęgniarstwa - mgr Danuta Rakowska - Róziewicz

 • Jest absolwentką Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej w Lublinie.
 • W 2000 r. ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w zakresie Zarządzania Ubezpieczeniami Zdrowotnymi.
 • W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Ryzykiem w Opiece Zdrowotnej na Uniwersytecie Warszawskim.
 • W latach 1989 – 2005 pracowała na stanowisku Naczelnej Pielęgniarki w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24.
 • W latach 2006 – 2008 pracowała na stanowisku Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24 – Filia Działdowska.
 • W latach 2008 – 2009 pracowała w Dziale Organizacji Pracy Klinicznej z funkcją Koordynatora ds. Poradni Specjalistycznych w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Międzylesiu.
 • W latach 2009 – 2015 pełniła funkcję Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Bielańskiego.