Przyjęcia planowe do Szpitala

Rejestracja pacjentów odbywa się w punktach przyjęć planowych, które znajdują się odpowiednio:

 • do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w punkcie konsultacyjnym tego oddziału,
 • do Oddziału Gastrologicznego, Chirurgii Naczyniowej, Urologii (przyjętych w programie jednego dnia) w rejestracji Pracowni Endoskopowej Szpitala Bielańskiego,
 • do Oddziału Psychiatrycznego w Izbie Przyjęć tego oddziału,
 • do I Oddziału Chorób Wewnętrznych – Kliniki Endokrynologii – punktem przyjęć planowych jest stanowisko nr 5 w Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej (Pawilon H).  Punkt ten czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-14:00. W niedzielę i święta rejestracja pacjentów odbywa się przy stanowisku rejestracji Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej (Pawilon G) w godzinach od 08.00 do 14.00. W soboty punkt przyjęć jest nieczynny.
 • do pozostałych oddziałów -punktem przyjęć planowych są sekretariaty oddziałów.

Pacjent zgłasza się w ustalonym dniu i godzinie do wskazanych wyżej punktów konsultacyjnych bądź Izby Przyjęć z następującymi dokumentami:

 • skierowaniem do szpitala,
 • dokumentem potwierdzającym tożsamość np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport,
 • dokumentacją dotychczasowego leczenia (wyniki zleconych badań dodatkowych).

Skierowanie powinno zawierać dane identyfikujące placówkę kierującą, dane identyfikujące lekarza kierującego oraz wskazanie oddziału.

Pacjent może wziąć ze sobą leki, które zażywa w związku ze schorzeniem innym niż powód przyjęcia do szpitala. Ponieważ Pacjent przebywający na oddziale nie może zażywać samodzielnie żadnych leków, przy przyjęciu na oddział powinien poinformować lekarza prowadzącego o tym fakcie i przekazać leki personelowi medycznemu za pokwitowaniem.

Poza kolejnością przyjmowani są następujący pacjenci:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • Kombatanci oraz niektóre osoby represjonowane będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, o których mowa w art. 1-4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz.371 z późn. zm.);
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.
 • Kobiety w ciąży – warunkiem wizyty jest okazanie w rejestracji aktualnego zaświadczenia (od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii czy perinatologii).
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych
 • Świadczeniobiorcy do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.