Przyjęcia planowe do Szpitala

Rejestracja pacjentów odbywa się w punktach przyjęć planowych, które znajdują się odpowiednio:

  • do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego w punkcie konsultacyjnym tego oddziału,
  • do Oddziału Gastrologicznego, Chirurgii Naczyniowej, Urologii (przyjętych w programie jednego dnia) w rejestracji Pracowni Endoskopowej Szpitala Bielańskiego,
  • do Oddziału Psychiatrycznego w Izbie Przyjęć tego oddziału,
  • do I Oddziału Chorób Wewnętrznych – Kliniki Endokrynologii – punktem przyjęć planowych jest stanowisko nr 5 w Rejestracji Przychodni Przyszpitalnej (Pawilon H).  Punkt ten czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-14:00. W niedzielę i święta rejestracja pacjentów odbywa się przy stanowisku rejestracji Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej (Pawilon G) w godzinach od 08.00 do 14.00. W soboty punkt przyjęć jest nieczynny.
  • do pozostałych oddziałów -punktem przyjęć planowych są sekretariaty oddziałów.

Pacjent zgłasza się w ustalonym dniu i godzinie do wskazanych wyżej punktów konsultacyjnych bądź Izby Przyjęć z następującymi dokumentami:

  • skierowaniem do szpitala,
  • dokumentem potwierdzającym tożsamość np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport,
  • dokumentacją dotychczasowego leczenia (wyniki zleconych badań dodatkowych).

Skierowanie powinno zawierać dane identyfikujące placówkę kierującą, dane identyfikujące lekarza kierującego oraz wskazanie oddziału.

Pacjent może wziąć ze sobą leki, które zażywa w związku ze schorzeniem innym niż powód przyjęcia do szpitala. Ponieważ Pacjent przebywający na oddziale nie może zażywać samodzielnie żadnych leków, przy przyjęciu na oddział powinien poinformować lekarza prowadzącego o tym fakcie i przekazać leki personelowi medycznemu za pokwitowaniem.