Zespół Leczenia Środowiskowego

Lokalizacja i dane kontaktowe:

ul. Grębałowska 14, 01-808 Warszawa

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.35

Kontakt:

telefon 22 56 90 435

e-mail: zls@bielanski.med.pl  

Nasz zespół:

Kierownik Zespołu:

   • Justyna Celmer-Rynkiewicz: psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta PTP

Lekarze:

   • lek. Natalia Kostencka – specjalista psychiatra
   • lek. Agnieszka Popielarczyk: specjalista psychiatra
   • lek. Zofia Pelc: lekarz w trakcie specjalizacji

Psychologowie

   • mgr Agnieszka Orzechowska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta
   • mgr Artur Sofuł – psycholog kliniczny, psychoterapeuta
   • mgr Agnieszka Turska – psycholog, psychoterapeuta
   • mgr Anna Sabat – psycholog
   • mgr Edyta Brykalska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Pielęgniarki

   • Aldona Pinda – pielęgniarka, terapeuta środowiskowy
   • Barbara Otocka – pielęgniarka, terapeuta środowiskowy

Sekretarka Medyczna

   • Ewelina Moleń-Kacprzycka

       Kogo leczymy:

 Zespół zapewnia intensywne leczenie osobom pełnoletnim, a w szczególności pacjentom:

   • Ze względnymi wskazaniami do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostającym ze względów terapeutycznych w środowisku domowym;
   • Którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych (głównie osoby z rozpoznaniem psychoz i chorób afektywnych);
   • Mieszkających na terenie dzielnicy Bielany.

W ramach ZLŚ nie leczymy pacjentów:

   • Posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej (bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia);
   • Niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, którzy nie mają opieki zapewniającej sprawy bytowe;
   • Uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;
   • Z upośledzeniem umysłowym oraz głębokim otępieniem;
   • Których stan somatyczny wymaga leczenia w szpitalu ogólnym;
   • Którzy nie wyrażają zgody na leczenie.

Cele leczenia:

   • Poprawa jakości życia i funkcjonowania osób zmagających się z ciężkimi i przewlekłymi kryzysami psychicznymi;
   • Zapobieganie nawrotom choroby psychicznej oraz hospitalizacjom;
   • Przywracanie pacjentów do ról społecznych.

Formy pomocy:

Zależnie od etapu leczenia i stanu zdrowia pacjenta, leczenie środowiskowe realizowane jest w siedzibie ZLŚ lub w trybie wizyt domowych a także w bliskim otoczeniu pacjenta.

W ramach leczenia środowiskowego oferujemy:

     • Diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną,
     • Leczenie farmakologiczne i psychoterapeutyczne,
     • Niezbędne badania kontrolne.

W ofercie mieszczą się również:

     • Organizacja systemu wsparcia w środowisku pacjenta;
     • Wsparcie dla rodzin pacjentów;
     • Spotkania klubowe dla pacjentów;
     • Wsparcie asystentów zdrowienia.

Dodatkowe informacje:

Do ZLŚ z prośbą o objęcie opieką pacjent może zgłosić się sam, zgłoszenia może też dokonać lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego lub z oddziału całodobowego, a także rodzina pacjenta lub pracownik opieki społecznej.

Leczenie środowiskowe odbywa się wyłącznie za zgodą pacjenta po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonym przez lekarza oraz zespół terapeutyczny.

Leczenie w ZLŚ jest czasowe, do stanu uzyskania poprawy w obszarze funkcjonowania środowiskowego pacjenta.